Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2012/8

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup aparatury naukowo-badawczej i urządzeń w celu modyfikacji laboratoriów Zakładu Badania Środków Ochrony Roślin w związku z realizacją zadania numer 4 Projektu: „Modernizacja laboratoriów dla wzmocnienia innowacyjności badań w zakresie ochrony roślin i działań na rzecz gospodarki” Instytutu Ochrony Roślin- Państwowego Instytutu Badawczego, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 2.1 (numer projektu: WND-POIG.02.01.00-30-069/09).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2012/7

Ogłoszenie przetargu nieograniczonym na wyposażenie stanowisk laboratoryjnych w fluorescencyjny mikroskop badawczy w związku z realizacją zadania nr 4 Projektu: „Modernizacja laboratoriów dla wzmocnienia innowacyjności badań w zakresie ochrony roślin i działań na rzecz gospodarki” Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 2.1 (numer projektu: WND-POIG.02.01.00-30-069/09) - znak postępowania: IORPIB/ZP/D/Mikr./POIG/2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2012/6

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup aparatury badawczo-naukowej i urządzeń w celu wyposażenia stanowisk laboratoryjnych w Klinice Chorób Roślin i Zakładzie Wirusologii i Bakteriologii w związku z realizacją zadania nr 4 Projektu: „Modernizacja laboratoriów dla wzmocnienia innowacyjności badań w zakresie ochrony roślin i działań na rzecz gospodarki” Instytutu Ochrony Roślin- Państwowego Instytutu Badawczego, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 2.1 (numer projektu: WND-POIG.02.01.00-30-069/09).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2012/5

Ogłoszenie przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych (w tym: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty posadzkarskie, instalacje elektryczne) uzupełniających w związku z realizacją zadania nr 4 Projektu: Modernizacja laboratoriów dla wzmocnienia innowacyjności badań w zakresie ochrony roślin i działań na rzecz gospodarki Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 2.1 (nr projektu: WND-POIG.02.01.00-30-069/09).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2012/4

Ogłoszenie przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na rozbudowę o zewnętrzną klatkę schodową i windę Centrum Kongresowego IOR w Poznaniu - ul. Władysława Węgorka 20 - znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/RozbudowaCK/2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2012/3

Ogłoszenie przetargu nieograniczonym na wyposażenie stanowisk laboratoryjnych, w szczególności meble laboratoryjne i drobny sprzęt laboratoryjny w związku z realizacją zadania nr 4 Projektu: „Modernizacja laboratoriów dla wzmocnienia innowacyjności badań w zakresie ochrony roślin i działań na rzecz gospodarki” Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 2.1 (numer projektu: WND-POIG.02.01.00-30-069/09) - znak postępowania: IOR/ZP/D/Wyposaż.lab. / POIG/2.1/2012.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2012/2

Ogłoszenie przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na przebudowę przedsionków w wejściu głównym do budynku Centrum Kongresowego IOR w Poznaniu - ul. Władysława Węgorka 20 – znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/PrzedsionkiCK/2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2012/1

Ogłoszenie przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych (w tym: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty posadzkarskie, instalacje elektryczne) uzupełniających w związku z realizacją zadania nr 4 Projektu: Modernizacja laboratoriów dla wzmocnienia innowacyjności badań w zakresie ochrony roślin i działań na rzecz gospodarki Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 2.1 (nr projektu: WND-POIG.02.01.00-30-069/09

Wybrane strony

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
upowszechnianie@iorpib.poznan.pl​

Licencja

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.