Promowane podstrony

Treść strony

CHOROBY KUKURYDZY

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.
Autorem zdjęć zamieszczonych w tej witrynie jest Marek Korbas
e-mail: M.Korbas@iorpib.poznan.pl

Drobna plamistość liści kukurydzy
 • Drobna plamistość liści kukurydzy
  Drobna plamistość liści kukurydzy
Fuzarioza kolb kukurydzy
 • Fuzarioza kolb kukurydzy
  Fuzarioza kolb kukurydzy
 • Fuzarioza kolb kukurydzy
  Fuzarioza kolb kukurydzy
Fuzaryjna zgnilizna łodyg kukurydzy
 • Fuzaryjna zgnilizna łodyg kukurydzy
  Fuzaryjna zgnilizna łodyg kukurydzy
 • Fuzaryjna zgnilizna łodyg kukurydzy
  Fuzaryjna zgnilizna łodyg kukurydzy
Głownia kukurydzy
 • Głownia kukurydzy
  Głownia kukurydzy
 • Głownia kukurydzy
  Głownia kukurydzy
 • Głownia kukurydzy
  Głownia kukurydzy
 • Głownia kukurydzy - korzeń
  Głownia kukurydzy - korzeń
Głownia pylącą kukurydzy
 • Głownia pylącą kukurydzy
  Głownia pylącą kukurydzy
 • Głownia pylącą kukurydzy
  Głownia pylącą kukurydzy
 • Głownia pylącą kukurydzy
- wiecha
  Głownia pylącą kukurydzy
  - wiecha
Plamistości powodowane przez Helminthosporium spp.
 • Plamistości powodowane przez
Helminthosporium spp.
  Plamistości powodowane przez
  Helminthosporium spp.
 • Plamistości powodowane przez
Helminthosporium spp.
  Plamistości powodowane przez
  Helminthosporium spp.
Infekcja mieszana
 • Infekcja mieszana(głownia kukurydzy i głownia pyląca)
  Infekcja mieszana(głownia kukurydzy i głownia pyląca)
Rdza kukurydzy
 • Rdza kukurydzy
  Rdza kukurydzy

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony