Promowane podstrony

Treść strony

 

Konferencja organizowana w ramach 
polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej 

 „WYBRANE ZAGADNIENIA REJESTRACJI
ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W MYŚL
PRZEPISÓW ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY 1107/2009”

"SELECTED ISSUES OF REGISTRATION
OF PLANT PROTECTION PRODUCTS
IN ACCORDANCE WITH
THE PROVISIONS OF REGULATION 1107/2009"

odbyła się w dniach

17-18 października 2011 r.
(poniedziałek-wtorek)

 

 17 października 2011 r.

 
10:00-10:15
Otwarcie konferencji: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prof. dr hab. Danuta Sosnowska, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy.
10:15-10:30
„Ochrona upraw małoobszarowych a zrównoważone stosowanie środków ochrony roślin”: Dr Bogusław Rzeźnicki, Zastępca Dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
10.30-10:50
“Searching for a feasible solution to minor use problems”: Anton Rottevel – European Commission.
10.50-11:10
“Practical solutions for minor uses and specialty crops ; the view of the European farmers and their cooperatives”: Luc Peeters – COPA-COGECA.
11:10-11:30
 “The new EU PPP legislation and the challenge for minor use registration”: Friedhelm Schmider – European Crop Protection Association.
12:00-12:20
Work sharing, key to solve minor use problems”: Johan Roman,  Netherlands Plant Protection Service, EU Co-ordinator Minor Uses North.
12.20-12:40
"Minor uses in Austria - problems and solutions": Dr Matthias Lentsch, Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management, Austria.
14:00-14:20
Assessment methodology and procedure for applications for minor uses under 1107/2009 in the Netherlands”: Dr Martine Lans, Ctgb Board for the authorisation of plant protection products and biocides.
14:20-14:40
"Minor uses in Austria - Impact of Regulation (EC) 1107/2009”: Dr Rebecca Reboul, Austrian Federal Office for Food Safety.
14:40-15:00
Rejestracja środków ochrony roślin przeznaczonych dla upraw i zastosowań małoobszarowych”: Dr Dorota Ciarka, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
15:00-15:20
„Doświadczenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w ocenie pozostałości pestycydów w uprawach małoobszarowych”: Prof. dr hab. Jan Krzysztof Ludwicki – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie.
 
15:20-15:30
„Ocena ryzyka środowiskowego dla upraw małoobszarowych": Dr Katarzyna Klimczak– Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.
 
16:00-16:20
„Proces rejestracji poza-etykietowej jako platforma współpracy pomiędzy producentami środków ochrony roślin a stowarzyszeniami producentów upraw małoobszarowych”: Anna Bobińska, Syngenta Crop Protection.
 
16:20-16:40
“Specialty crops and minor uses.  Case study Belgian approach: private – public cooperation resulting in practical solutions “: Luc Peeters, COPA-COGECA.
 
 
 
18 października 2011 r.
 
09:00-09:20
„Uprawy małoobszarowe – oczekiwania i możliwości ochrony na tle prowadzonych badań": Dr inż. Zuzanna Sawinska, Mgr inż. Łukasz Sobiech, Prof. dr hab. Hubert Waligóra,  Dr inż. Witold Skrzypczak, Prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak.
09:20-09:40
"Problemy i perspektywy ochrony małoobszarowych upraw rolniczych przed agrofagami w Polsce": Dr Roman Kierzek, prof. dr hab. Marek Mrówczyński, prof. dr hab. Tadeusz Praczyk, dr hab. Marek Korbas, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu.
09:40-10:00
Stan obecny i potrzeby chemicznej ochrony małoobszarowych upraw roślin sadowniczych w Polsce przed agrofagami”: Prof. dr hab. Piotr Sobiczewski, dr hab. Barbara Łabanowska, dr hab. prof. IO Jerzy Lisek, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.
10:00-10:20
Aktualne zagrożenia i potrzeby chemicznej ochrony małoobszarowych upraw roślin warzywnych w Polsce przed chorobami, szkodnikami i chwastami”: Prof. dr hab. Józef Robak, dr Maria Rogowska, dr Zbigniew Anyszka, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.
10:20-10:40
Aktualne możliwości i perspektywy ochrony roślin ozdobnych przed chorobami, szkodnikami chwastami”: Prof. dr hab. Gabriel Łabanowski, prof. dr hab. Leszek Orlikowski, dr hab. prof. IO Bożena Matysiak, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.
11:10-11:30
"Problemy w ochronie szkółek drzew owocowych": Piotr Kaczor – Prezes Stowarzyszenia Szkółkarzy Polskich.
11:30-11:50
"Możliwości ochrony roślin w szkółkach leśnych": Prof. dr hab. Barbara Głowacka – Instytut Badawczy Leśnictwa, Aldona Perlińska – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.
11:50-12:10
"Aktualne możliwości ochrony wybranych upraw małoobszarowych w Polsce i innych Państwach Unii Europejskiej": Dr Ewa Matyjaszczyk, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu.
12:10-12:30
"Problemy ochrony plantacji roślin zielarskich": mgr Wojciech Kucharski, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.
12:30-12:50
"Środki ochrony roślin w uprawach zielarskich w Polsce – status quo oraz perspektywy zmian": Dr Rafał Chmielecki, Polski Komitet Zielarski.
12:50-13:10
"Badania podstawowe i aplikacyjne w zakresie ochrony roślin włóknistych prowadzonych w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich": Prof. dr hab. Krzysztof Heller, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.
13:10-13:30
"Problematyka zaprawiania nasion roślin warzywnych i zielarskich": Prof. dr hab. Karol W. Duczmal, Polska Izba Nasienna
 

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony