Promowane podstrony

Treść strony

  


STUDIA DOKTORANCKIE Z ZAKRESU OCHRONY ROŚLIN
INSTYTUTU OCHRONY ROŚLIN - PIB


 

 


Informujemy, że na rok akademicki 2015/2016 nie będzie naboru na studia doktoranckie.


 

Kierownik Studiów Doktoranckich:

Prof. dr hab. Henryk Pospieszny

e-mail: H.Pospieszny@iorpib.poznan.pl 

Sekretariat Studiów Doktoranckich:

- mgr Monika Kardasz

- mgr inż. Magdalena Roth

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

tel. +48 61 864 9006

fax +48 61 864 9139

Adres:

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, Władysława Węgorka 20

Numer rachunku na który należy wnosić opłatę za studia doktoranckie niestacjonarne:

BGŻ SA O/Poznań

6320 3000 4511 1000 0000 4216 00 

 


UWAGA:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.


WAŻNE: (termin 13 listopada 2015r.)
Zarządzenie Nr 19  Dyrektora IOR PIB z dnia 23 października 2015 w sprawie podziału dotacji z funduszu pomocy materialnej dla doktorantów.


Zarządzenie Nr 12  Dyrektora IOR PIB z dnia 05 maja 2016 w sprawie podziału dotacji z Funduszu Pomocy Materialnej dla Doktorantów w roku 2016


Zarządzenie Nr 7/2017  Dyrektora IOR PIB z dnia 05 maja 2017 w sprawie podziału dotacji z Funduszu Pomocy Materialnej dla Doktorantów w roku 2017

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony