Promowane podstrony

Treść strony

W ramach Programu Wieloletniego
Instytutu Ochrony Roślin – PIB 2011-2015

„Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności
oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia
ludzi, zwierząt domowych i środowiska”

Zadania 1.6:
Upowszechnianie i wdrażanie wiedzy o integrowanej ochronie roślin  

 

Instytut Ochrony Roślin – PIB
zorganizował szkolenie pt.:

"WYBRANE PROBLEMY STOSOWANIA CHEMICZNYCH
ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN"

27-28 września 2011 
(wtorek-środa)

 

 27 września 2011, wtorek

 9.30 – 10.00
Rejestracja uczestników szkolenia
 
10.00 – 10.15
Powitanie uczestników i otwarcie szkolenia
 
10.15 – 11.45
 
 
 
 
Charakterystyka grup chemicznych fungicydów ze szczególnym uwzględnieniem czasu działania na/w roślinie, mechanizm działania wybranych substancji aktywnych (szczególnie triazoli w tym tebukonazolu)
 
Dr hab. Marek KORBAS, prof. nadzw.
 
Zakład Mikologii IOR – PIB, 
M.Korbas@iorpib.poznan.pl, tel. 61 864 91 01 
 
Pytania i dyskusja
 
 11.45 – 13.15
 
 
 
Podstawy teoretyczne i praktyczne łącznego stosowania agrochemikaliów, mieszaniny zbiornikowe, ogólne zasady sporządzania i bezpieczeństwa
 
Prof. Marek MRÓWCZYŃSKI  
IOR-PIB Poznań,
M.Mrowczynski@iorpib.poznan.pl, tel. 61 864 90 01
 
Mgr Stanisław STOBIECKI 
IOR – PIB Poznań, Oddział w Sośnicowicach,
stocki@ior.gliwice.pl , tel. 32 238 75 84
 
Pytania i dyskusja
 13.15 – 14.00
Przerwa na lunch
 
14.00 – 15.30
 
 
 
Rola siarki w nawożeniu roślin, zastosowanie siarki elementarnej pochodzącej m.in. od fungicydów siarkowych
 
Dr hab. Renata GAJ
 
Zakład Podstaw i Systemów Nawożenia, Katedra Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiskowej,
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu,
grenata@au.poznan.pl, tel.: 61 848 77 94
 
Pytania i dyskusja
15.30 – 17.00
 
 
 
Mechanizm działania herbicydów oraz wybrane zagadnienia z zakresu metabolizmu herbicydów w roślinie
 
Prof. dr hab. Grzegorz SKRZYPCZAK,
 
UP w Poznaniu,
gsweed@up.poznan.pl, tel. 61 848 70 01
 
Pytania i dyskusja
17.00 – 17.15
Przerwa
 
17.15 – 18.45
 
 
 
 
Charakterystyka grup chemicznych, mechanizm działania wybranych substancji aktywnych, określenie czasu skutecznego działania substancji aktywnych stosowanych doglebowo
 
Prof. dr hab. Grzegorz SKRZYPCZAK,
 
UP w Poznaniu

Pytania i dyskusja
19.00
Kolacja
 

 

 

28 września 2011, środa
 
8.15 – 9.45
 
 
 
  
Regulatory wzrostu: szczegółowa charakterystyka grupy chemicznej, a w szczególności: temperatura stosowania, czas działania w roślinie a temperatura , szybkość przemieszczania, selektywność, mieszaniny zbiornikowe, wrażliwość chwastów głównie przytuli i rumianów
 
Prof. Tadeusz PRACZYK,
 
Zakład Badania Środków Ochrony Roślin IOR – PIB, T.Praczyk@iorpib.poznan.pl, tel.  61 864 91 27

Pytania i dyskusja
9.45 – 10.45
 
 
   
Wpływ regulacji prawnych UE na prace Komisji Ochrony Roślin przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
Prof. Stefan PRUSZYŃSKI,
 
IOR – PIB Poznań,
S.Pruszynski@iorpib.poznan.pl; tel. 61 864 91 40
 
Pytania i dyskusja
10.45 – 11.00
Przerwa
 
11.00 – 12.30
 
 
 
 
  
Zmiany w prawodawstwie europejskim i polskim w zakresie rejestracji oraz obrotu i stosowania środków ochrony roślin
 
Dr inż. Bogusław RZEŹNICKI,
 
Dept. Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW w Warszawie,
tel. 22 623 18 37
 
Pytania i dyskusja
13.00
Zakończenie szkolenia i lunch
 
 

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony