Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony

LABORATORIUM MIKOTOKSYN

Grzyby patogeniczne, w szczególności z rodzajów: Fusarium spp., Aspergillus spp., Penicillium spp. i Alternaria spp.,stanowią od wielu lat poważne zagrożenie dla płodów rolnych na całym świecie. Wytwarzając toksyczne metabolity wtórne, zwane mikotoksynami, przyczyniają się do pogorszenia jakości płodów rolnych oraz produkowanych z nich: żywności i paszy.

Mikotoksyny mogą wykazywać ostre działanie toksyczne oraz posiadać szkodliwe właściwości mutagenne, teratogenne, estrogenne i inne.
Ze względu na rozpowszechnienie i problemy z ich dekontaminacją, skażenie mikotoksynami żywności i pasz stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia zarówno ludzi jak i zwierząt.
Unia Europejska w wydawanych dokumentach wykonawczych określa lub zaleca dopuszczalne poziomy zawartości niektórych mikotoksyn w ziarnie i produktach przetworzonych, co może decydować o jego przydatności i dopuszczeniu do obrotu handlowego.
 
W związku z powyższym, w 2007 roku Zakład Badania Środków Ochrony Roślin postanowił rozszerzyć swój zakres badawczy o ocenę skuteczności fungicydów w ochronie płodów rolnych przed ich skażeniem mikotoksynami, wydzielanymi przez atakujące je w okresie wegetacji grzyby patogeniczne.
W tym celu zakład zmodernizował swoje laboratorium w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską i zakupił zestaw do chromatografii cieczowej, składający się z jednostki bazowej, modułu do pokolumnowej derywatyzacji próbki oraz detektorów: fotodiodowego i fluorescencyjnego, jak również urządzenia służące do przygotowania próbek do analizy: młyn, wirówkę z chłodzeniem oraz zestaw do ekstrakcji do fazy stałej (SPE). Posiadanie nowoczesnych i dokładnych urządzeń pozwoliło laboratorium na prowadzenie analiz mikotoksyn zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi Unii Europejskiej.
Laboratorium uczestniczy w międzynarodowych badaniach biegłości.

 

Wybrane strony

  • Zalecenia online
  • Zakład Badania Ś.O.R.
  • PSA
  • Polsoja
  • Biblioteka Bazy Archiwum
  • Atlas chorób roślin rolniczych
  • Kalkulator opłacalności
  • Wydawnictwa
  • Atlas szkodników
  • Atlas chwastów

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
S.Konarski@iorpib.poznan.pl

Licencja

CC BY 3.0

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.