Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony

POLOWA STACJA DOŚWIADCZALNA W WINNEJ GÓRZE

Historia

Polowa Stacja Doświadczalna Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego znajduje się na terenie wsi Winna Góra, we wschodniej części powiatu i gminy Środa Wielkopolska.

Do roku 1250 Winna Góra była własnością książęcą, po czym Książe Bolesław Pobożny podarował wieś wraz z mieszkającymi tam winiarzami biskupom poznańskim, którzy byli jej właścicielami do końca XVIII wieku.
Po III rozbiorze Polski, dobra biskupie w wyniku kasacji w 1796 roku przeszły na własność rządu pruskiego. W 1807 roku w wyniku dekretu Napoleona Bonaparte, generał J.H. Dąbrowski otrzymał Winną Górę wraz z dobrami ziemskimi, jako rekompensatę za osobiste wydatki poniesione w czasie organizowania Legionów Polskich we Włoszech. Majątek ziemski rozciąga się od Solca wzdłuż rzeki Warty do Pyzdr i Ciążenia i obejmuje obszar około 17 tys. ha.
Po śmierci Generała 18 czerwca 1818 roku właścicielem Winnej Góry zostaje jego syn Bronisław, a po jego bezpotomnej śmierci  (1880 r.) właścicielem majątku zostaje Napoleon Mańkowski
Rodzina Mańkowskich zamieszkuje w Winnej Górze do roku 1939.
1963 rok -  pałac wraz z majątkiem ziemskim o powierzchni 619 ha przechodzi na własność Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu.
W 2003 roku gospodarstwo zostało wydzierżawione, a z pozostałego gruntu liczącego 70 ha utworzono Polową Stację Doświadczalną.
Od 2005 roku  Stacja  działa w strukturze organizacyjnej Zakładu Badania Środków Ochrony Roślin.

Zakres działalności

Polowa Stacja Doświadczalna w Winnej Górze jest przygotowana do podejmowania szerokiego zakresu badań wymaganych w procesie rejestracji środków ochrony roślin w Polsce.

Działając od 2005 roku w strukturze Zakładu Badania Środków Ochrony Roślin, spełnia wymagania jakościowe obowiązujące w Unii Europejskiej, określanymi jako Dobra Praktyka Eksperymentalna (GEP).
 
Ponadto PSD oferuje:
*        wykonywanie doświadczeń rozwojowych i demonstracyjnych
*        wykonywanie analiz ryzyka powstawania odporności agrofagów na środki ochrony roślin
*         wykonywanie doświadczeń porejestrowych z odmianami roślin uprawnych w systemie badań nadzorowanych przez COBORU
oraz:
*         reprodukcję materiału siewnego
*         organizację szkoleń i warsztatów polowych w zakresie ochrony roślin
 
PSD realizuje części eksperymentalne badań w ramach działalności statutowej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego.

 

Kontakt

Polowa Stacja Doświadczalna
Winna Góra 13
63-013 Szlachcin
Woj. Wielkopolskie
Tel./fax. +48 61 287 1312

e-mail: psdwinnagora@iorpib.poznan.pl

Kierownik: Dr inż. Pankracy Bubniewicz

Pole doświadczalne

Pole doświadczalne zajmuje obszar 70 ha.

Cały obszar pola podzielony jest na 73 kwatery wraz z wewnętrznymi drogami do przejazdu sprzętu mechanicznego.

Gleby są tu głównie bielicowe, pseudobielicowe i brunatne.

Struktura bonitacyjna gleb przedstawia się następująco: 72% - klasa IIIa, 19% - klasa IVa, 8% - klasa Iii, 1% klasa V.

Odczyn ph: 4,3 – 7,1

Zawartość próchnicy: 0,82 – 3,05

Koordynaty GPS: 52°12'36''N, 17°26'4''E

Warunki meteorologiczne w ciągu 5 lat

Wyposażenie techniczne

Polowa Stacja Doświadczalna w Winnej Górze dysponuje nowoczesnym sprzętem do uprawy gleby, zaprawiania materiału siewnego, nawożenia roślin pielęgnacji poletek, zbioru plonów, wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin.

Wybrane strony

 • Biblioteka Bazy Archiwum
 • Rdza brunatna
 • Polsoja
 • Zalecenia online
 • Atlas szkodników
 • Regionalna sygnalizacja agrofagów
 • Wydawnictwa
 • Atlas chorób roślin rolniczych
 • Kalkulator opłacalności
 • Atlas chwastów
 • PSA
 • Zaraza ziemniaka
 • Zakład Badania Ś.O.R.

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
S.Konarski@iorpib.poznan.pl

Licencja

CC BY 3.0

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.