Promowane podstrony

Treść strony

POLOWA STACJA DOŚWIADCZALNA W WINNEJ GÓRZE

Historia

Polowa Stacja Doświadczalna Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego znajduje się na terenie wsi Winna Góra, we wschodniej części powiatu i gminy Środa Wielkopolska.

Do roku 1250 Winna Góra była własnością książęcą, po czym Książe Bolesław Pobożny podarował wieś wraz z mieszkającymi tam winiarzami biskupom poznańskim, którzy byli jej właścicielami do końca XVIII wieku.
Po III rozbiorze Polski, dobra biskupie w wyniku kasacji w 1796 roku przeszły na własność rządu pruskiego. W 1807 roku w wyniku dekretu Napoleona Bonaparte, generał J.H. Dąbrowski otrzymał Winną Górę wraz z dobrami ziemskimi, jako rekompensatę za osobiste wydatki poniesione w czasie organizowania Legionów Polskich we Włoszech. Majątek ziemski rozciąga się od Solca wzdłuż rzeki Warty do Pyzdr i Ciążenia i obejmuje obszar około 17 tys. ha.
Po śmierci Generała 18 czerwca 1818 roku właścicielem Winnej Góry zostaje jego syn Bronisław, a po jego bezpotomnej śmierci  (1880 r.) właścicielem majątku zostaje Napoleon Mańkowski
Rodzina Mańkowskich zamieszkuje w Winnej Górze do roku 1939.
1963 rok -  pałac wraz z majątkiem ziemskim o powierzchni 619 ha przechodzi na własność Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu.
W 2003 roku gospodarstwo zostało wydzierżawione, a z pozostałego gruntu liczącego 70 ha utworzono Polową Stację Doświadczalną.
Od 2005 roku  Stacja  działa w strukturze organizacyjnej Zakładu Badania Środków Ochrony Roślin.

Zakres działalności

Polowa Stacja Doświadczalna w Winnej Górze jest przygotowana do podejmowania szerokiego zakresu badań wymaganych w procesie rejestracji środków ochrony roślin w Polsce.

Działając od 2005 roku w strukturze Zakładu Badania Środków Ochrony Roślin, spełnia wymagania jakościowe obowiązujące w Unii Europejskiej, określanymi jako Dobra Praktyka Eksperymentalna (GEP).

Ponadto PSD oferuje:

  • wykonywanie doświadczeń rozwojowych i demonstracyjnych
  • wykonywanie analiz ryzyka powstawania odporności agrofagów na środki ochrony roślin
  • wykonywanie doświadczeń porejestrowych z odmianami roślin uprawnych w systemie badań nadzorowanych przez COBORU

oraz:

  • reprodukcję materiału siewnego
  • organizację szkoleń i warsztatów polowych w zakresie ochrony roślin

Polowa Stacja Doświadczalna:

 Kierownik

 Dr inż. Przemysław Kardasz

 

+48 61 287 13 12

 Mgr Marcin Bombrys

+48 61 287 13 12

 Mgr Lidia Haremza

+48 61 287 13 12

 Lic. Małgorzata Szymczak

+48 61 287 13 12

 Maria Wojtyś

+48 61 287 13 12

 Rafał Nowaczyk

+48 61 287 13 12

 Paweł Kruk

+48 61 287 13 12

 Zofia Bigosińska

+48 61 287 13 12

 

Kontakt

Polowa Stacja Doświadczalna
Winna Góra 13
63-013 Szlachcin
Woj. Wielkopolskie
Tel./fax. +48 61 287 1312

e-mail: psdwinnagora@iorpib.poznan.pl

Koordynaty GPS: 52°12'36''N, 17°26'4''E

 

Kierownik: Dr inż. Przemysław Kardasz

Pole doświadczalne

Pole doświadczalne zajmuje obszar 97,51 ha.

Struktura bonitacyjna gleb przedstawia się następująco: 72% - klasa IIIa, 19% - klasa IVa, 8% - klasa Iii, 1% klasa V.

Zawartość próchnicy: 0,79 – 2,24

 

Warunki meteorologiczne w ciągu 5 lat 

Wyposażenie techniczne

Polowa Stacja Doświadczalna w Winnej Górze dysponuje nowoczesnym sprzętem do uprawy gleby, zaprawiania materiału siewnego, nawożenia roślin pielęgnacji poletek, zbioru plonów, wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony