Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Tematy realizowane w ramach działalności statutowej IOR-PIB:

W 2011 roku realizowane są trzy tematy badawcze:

 • Wpływ metod ochrony roślin na wybrane agrofagi oraz jakość plony zbóż i rzepaku.

­- Ocena oddziaływania czynników biologicznych na grzyby powodujące choroby rzepaku. (okres realizacji zadania: 2011-2013)
­- Wpływ zapraw na wzrost i kondycję zbóż. (okres realizacji zadania: 2008-2011)
­ - Wpływ łącznego stosowania herbicydów i fungicydów na kondycję roślin i jakość plonów zbóż. (okres realizacji zadania: 2008-2011)
­- Ocena biologicznej aktywności nowych form użytkowych herbicydów z grupy regulatorów wzrostu. (okres realizacji zadania: 2011-2013)
 • Opracowanie programów ochrony roślin rolniczych przed szkodnikami będącymi nowymi zagrożeniami upraw. (okres realizacji tematu: 2008-2012)

 • Skład gatunkowy i liczebność zapylaczy w różnych technologiach produkcji roślin rolniczych. (okres realizacji tematu: 2011-2014)

W 2012 roku oprócz kontynuacji rozpoczętych we wcześniejszych latach tematów statutowych, Zakład będzie realizował następujące zadania:

 • Wpływ stosowania fungicydów w pszenicy ozimej na zanieczyszczenie ziarna deoksyniwalenolem.

 • Badania nad możliwością ograniczania porażenia zbóż przez grzyby chorobotwórcze, ze szczególnym uwzględnieniem patogenów przenoszonych z ziarnem i zasiedlających glebę.

 • Ocena oddziaływania czynników biologicznych na grzyby powodujące choroby rzepaku.

 • Badania nad możliwościami łącznego stosowania insektycydów z nawozami do dolistnego dokarmiania roślin rolniczych.

 

Realizowane granty i projekty badawcze:

 

 Tytuł
Nr. umowy
Okres realizacji
Rodzaj
Modernizacja laboratoriów badających skuteczność środków ochrony roślin przed dopuszczeniem do obrotu i stosowania w Polsce (zobacz)
WKP_1/1.4.2/2/2005/166/267/561/2007
2007-2008
projekt finansowany przez UE
 
Środowiskowe i ekonomiczne aspekty dopuszczenia uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych w Polsce
PBZ-MNiSW-06/1/2007
 
 
projekt badawczy zamawiany finansowany przez NCBR
Zadanie 1. Ocena możliwości krzyżowania się rzepaku ze spokrewnionymi gatunkami chwastów
 
2008-2011
 
 
Zadanie 2. Ocena wpływu uprawy kukurydzy transgenicznej NK 603 na bioróżnorodność występowania chwastów w porównaniu z uprawami chronionymi konwencjonalnie.
 
2009-2011
Modernizacja laboratoriów dla wzmocnienia innowacyjności badań w zakresie ochrony roślin i działań na rzecz gospodarki
POIG.02.01.00-30-069/09
2010-2012
projekt finansowany przez UE
Synteza i ocena skuteczności działania nowych cieczy jonowych z herbicydem w anionie
7840/B/P01/2011/40
2011-2013
Projekt badawczy własny finansowany przez MNiSW

Wykaz ważniejszych publikacji pracowników Zakładu Badanie Środków Ochrony Roślin:

Publikacje

Wybrane strony

 • Atlas chorób roślin rolniczych
 • Zalecenia online
 • Atlas szkodników
 • Biblioteka Bazy Archiwum
 • PSA
 • Regionalna sygnalizacja agrofagów
 • Zaraza ziemniaka
 • Kalkulator opłacalności
 • Rdza brunatna
 • Polsoja
 • Wydawnictwa
 • Atlas chwastów
 • Zakład Badania Ś.O.R.

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
S.Konarski@iorpib.poznan.pl

Licencja

CC BY 3.0

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.