Promowane podstrony

Treść strony

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Tematy realizowane w ramach działalności statutowej IOR-PIB:

W 2017  roku realizowane są trzy tematy badawcze:

  • Badanie możliwości zastosowania fungicydowych cieczy jonowych do ochrony roślin strączkowych przed grzybami chorobotwórczymi ze szczególnym uwzględnieniem patogenów przenoszonych z materiałem siewnym. (okres realizacji zadania: 2015-2017, kierownik tematu: dr K. Kubiak)
  • Ocena biologicznej aktywności herbicydów w postaci cieczy jonowych (okres realizacji zadania: 2014-2018, kierownik tematu: prof. dr hab. T. Praczyk)
  • Bakterie jako potencjalny czynnik biologiczny ograniczający rozwój grzybów chorobotwórczych na roślinach rolniczych (okres realizacji zadania: 2015-2017, kierownik tematu: dr hab. R. Gwiazdowski)

Realizowane granty i projekty badawcze:

 

 Tytuł

 Nr. umowy

 Okres  realizacji

 Rodzaj

 Unowocześnienie technologii  uprawy konwencjonalnych  odmian soi (Glycine max) w  warunkach Polski

 PBS2/A8/25/2013      z  dnia 26.11.2013.

 2013-  2017

 projekt  finansowany  przez NCBR

 Strategia przeciwdziałania  uodpornianiu się chwastów na  herbicydy jako istotny czynnik  zapewnienia zrównoważonego  rozwoju agroekosystemu

 Akronim: BioHerOd*

 2017-  2019

 projekt  finansowany  przez NCBR

Wykaz ważniejszych publikacji pracowników Zakładu Badanie Środków Ochrony Roślin:

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony