Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony

BADANIA REJESTRACYJNE

Zakład Badania Środków Ochrony Roślin świadczy usługi podmiotom gospodarczym i osobom prywatnym w zakresie badania skuteczności działania wszystkich rodzajów środków ochrony roślin, a mianowicie: akarycydów, bakteriocydów, fungicydów, herbicydów, insektycydów, moluskocydów, nematocydów, regulatorów wzrostu i rozwoju roślin, repelentów, rodentycydów, talpicydów, wirocydów, adjuwantów.

Badania te prowadzone są zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Eksperymentalnej (Good Experimental Practice), co umożliwia wzajemne uznawanie wyników badań przez poszczególne kraje członkowskie Unii Europejskiej.

Badania są prowadzone w Polowej Stacji Doświadczalnej Winnej Górze, oraz w Terenowych Stacjach Doświadczalnych Instytutu, których siedziby znajdują się w Trzebnicy, Toruniu, Białymstoku i Rzeszowie.

Ponadto w zależności od życzeń naszych klientów, badania polowe mogą być lokalizowane poza wyżej wymienionymi Stacjami, na terenie całej Polski.

Oferujemy wykonywanie następujących badań:

*     skuteczność zwalczania chwastów
*     skuteczność zwalczania szkodników
*     skuteczność zwalczania sprawców chorób wraz z możliwością sztucznej inokulacji patogenów
*     skuteczność działania regulatorów wzrostu i rozwoju roślin
*     ocena fitotoksycznego oddziaływania środków ochrony roślin na rośliny uprawne
*     ocena wpływu środków ochrony roślin na plon (analizy ilościowe i jakościowe plonu)
*     ocena wpływu środków ochrony roślin na rośliny uprawiane następczo
*     wpływ środków ochrony roślin na rośliny sąsiadujące (skutki znoszenia cieczy użytkowej)
*   wpływ środków ochrony roślin na organizmy nie będące celem ich stosowania.

 

 Na życzenie klientów zapewniamy dokumentowanie zapisów z badań w programie ARM (Agriculture Research Manager)

Zgodnie z rozporządzeniem odnośnie strefowej rejestracji środków ochrony roślin, Polska znajduje się w strefie centralnej razem z Austrią, Belgią, Czechami, Holandią, Irlandią, Luksemburgiem, Niemcami, Rumunią, Słowacją, Słowenią, Węgrami i Wielką Brytanią.
Rozporządzenie weszło w życie 14 czerwca 2011 roku.

Zespół Badania Herbicydów wykonuje badania skuteczności środków ochrony roślin z grupy herbicydów, regulatorów wzrostu, środków biologicznych i adiutantów w uprawach polowych i komorach klimatycznych.

            Badania prowadzone są w uprawach:
*     zbóż
*      buraka cukrowego i pastewnego
*      kukurydzy
*      rzepaku
*      ziemniaka
*      uprawach małoobszarowych
*     użytkach zielonych
*      trawnikach
*      polach golfowych
*     ugorach
*      terenach nie użytkowanych rolniczo

 

Zespół Badania Fungicydów wykonuje badania skuteczności środków ochrony roślin z grupy bakteriocydów, fungicydów, wirocydów, adiutantów i czynników biologicznych w uprawach polowych, pod osłonami i w komorach klimatycznych.

            Badania prowadzone są w uprawach:

*      zbóż
*      buraka cukrowego i pastewnego
*     kukurydzy
*      rzepaku
*      ziemniaka
*      uprawach małoobszarowych
*      ziół
*     roślin energetycznych

Wybrane strony

  • PSA
  • Atlas chwastów
  • Atlas chorób roślin rolniczych
  • Biblioteka Bazy Archiwum
  • Zakład Badania Ś.O.R.
  • Kalkulator opłacalności
  • Wydawnictwa
  • Zalecenia online
  • Polsoja
  • Atlas szkodników

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
S.Konarski@iorpib.poznan.pl

Licencja

CC BY 3.0

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.