Promowane podstrony

Treść strony

BADANIA REJESTRACYJNE

Zakład Badania Środków Ochrony Roślin świadczy usługi podmiotom gospodarczym i osobom prywatnym w zakresie badania skuteczności działania wszystkich rodzajów środków ochrony roślin, a mianowicie: akarycydów, bakteriocydów, fungicydów, herbicydów, insektycydów, moluskocydów, nematocydów, regulatorów wzrostu i rozwoju roślin, repelentów, rodentycydów, talpicydów, wirocydów, adjuwantów.

Badania te prowadzone są zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Eksperymentalnej (Good Experimental Practice), co umożliwia wzajemne uznawanie wyników badań przez poszczególne kraje członkowskie Unii Europejskiej.

Badania są prowadzone w Polowej Stacji Doświadczalnej Winnej Górze, oraz w Terenowych Stacjach Doświadczalnych Instytutu, których siedziby znajdują się w Trzebnicy, Toruniu, Białymstoku i Rzeszowie.

BADANIA REJESTRACYJNE

Zakład Badania Środków Ochrony Roślin świadczy usługi podmiotom gospodarczym i osobom prywatnym w zakresie badania skuteczności działania wszystkich rodzajów środków ochrony roślin, a mianowicie: akarycydów, bakteriocydów, fungicydów, herbicydów, insektycydów, moluskocydów, nematocydów, regulatorów wzrostu i rozwoju roślin, repelentów, rodentycydów, talpicydów, wirocydów, adjuwantów.

Badania te prowadzone są zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Eksperymentalnej (Good Experimental Practice), co umożliwia wzajemne uznawanie wyników badań przez poszczególne kraje członkowskie Unii Europejskiej.

Badania są prowadzone w Polowej Stacji Doświadczalnej Winnej Górze, oraz w Terenowych Stacjach Doświadczalnych Instytutu, których siedziby znajdują się w Toruniu, Białymstoku i Rzeszowie.

Ponadto w zależności od życzeń naszych klientów, badania polowe mogą być lokalizowane poza wyżej wymienionymi Stacjami, na terenie całej Polski.

Oferujemy wykonywanie następujących badań:

  • skuteczność zwalczania chwastów
  • skuteczność zwalczania sprawców chorób wraz z możliwością sztucznej inokulacji patogenów
  • skuteczność działania regulatorów wzrostu i rozwoju roślin
  • ocena fitotoksycznego oddziaływania środków ochrony roślin na rośliny uprawne
  • ocena wpływu środków ochrony roślin na plon (analizy ilościowe i jakościowe plonu)
  • ocena wpływu środków ochrony roślin na rośliny uprawiane następczo
  • wpływ środków ochrony roślin na rośliny sąsiadujące (skutki znoszenia cieczy użytkowej)
  • wpływ środków ochrony roślin na organizmy nie będące celem ich stosowania.

 

Na życzenie klientów zapewniamy dokumentowanie zapisów z badań w programie ARM (Agriculture Research Manager)

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony