Promowane podstrony

Treść strony

SYSTEM JAKOŚCI

Badania dla celów rejestracji środków ochrony roślin, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach Unii Europejskiej (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21.10.2009r., Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21.10.2009r., są prowadzone w systemie Dobrej Praktyki Eksperymentalnej (Good Experimental Practice), co umożliwia wzajemne uznawanie wyników badań przez poszczególne kraje członkowskie Unii Europejskiej.

Każdy Zespół posiada certyfikat Dobrej Praktyki Eksperymentalnej potwierdzający kompetencje wykonywania badań skuteczności środków ochrony roślin.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony