Promowane podstrony

Treść strony

MISJA

Misją Zakładu Badania Środków Ochrony Roślin Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego jest wykonywanie badań środków ochrony roślin dla celów ich rejestracji w Polsce i Unii Europejskiej, oraz wykonywanie badań naukowych w ramach działalności statutowej Instytutu.

Badania rejestracyjne wykonywane dla podmiotów gospodarczych jak i dla osób prywatnych ukierunkowane są na wysoką jakość świadczonych usług, z zachowaniem poufności badań na wszystkich etapach współpracy.

Kompetencje Zakładu zostały potwierdzone uzyskaniem w 2005 roku certyfikatu Dobrej Praktyki Eksperymentalnej (Good Experimental Practice) wydanego przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, wraz z późniejszymi zmianami certyfikaty 15/2011 Zespołu Badania Fungicydów, oraz 7/2013 Zespołu Badania Herbicydów.

Cały personel deklaruje znajomość i stosowanie zasad sytemu jakości, dając w ten sposób wyraz swoich kompetencji i odpowiedzialności wobec wszystkich Klientów korzystających z usług Zakładu.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony