Promowane podstrony

Treść strony

Zakład Badania Środków Ochrony Roślin oferuje:
  • Badania polowe środków ochrony roślin dla celów ich rejestracji w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej (skuteczność działania, ocena fitotoksyczności, określenie minimalnej skutecznej dawki, wpływ na rośliny uprawiane następczo). Zapewniamy prowadzenie tych badań w systemie Dobrej Praktyki Doświadczalnej (Good Experimental Practice).
  • Badania polowe nad oceną skuteczności działania nawozów, biostymulatorów, środków antystresowych, adiuwantów.
  • Badania polowe w zakresie oceny odmian roślin uprawnych
  • Analiz jakościowe plonów roślin rolniczych za pomocą aparatu INFRATEC 1241 firmy FOSS: 
             ♦ zawartość białka (pszenica, żyto, pszenżyto, owies, jęczmień, kukurydza, soja)
♦ zawartość glutenu (pszenica)
♦ zawartość skrobi (pszenica, żyto, pszenżyto, jęczmień, kukurydza)
♦ zawartość oleju (rzepak, kukurydza, soja)
♦ zawartość ergosterolu (pszenica, jęczmień)
♦ określenie gęstości ziarna w stanie zsypnym (pszenica, żyto, pszenżyto, jęczmień)
♦ określenie wskaźnika sedymentacji Zeleny’ego
♦ określenie wilgotności ziarna
  • Prowadzenie doświadczeń pokazowych i wdrożeniowych (nowe środki ochrony roślin, odmiany, technologie uprawy).
  • Badania laboratoryjne i szklarniowe w zakresie oceny nowych substancji jako potencjalnych środków ochrony roślin

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony