Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony

Zakład Badania Środków Ochrony Roślin jest jednostką organizacyjną Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu. Zatrudnia 28 pracowników, w tym 2 z tytułem profesora, 3 ze stopniem doktora nauk rolniczych, oraz 13 ze stopniem magistra lub inżyniera.

Zakład wykonuje badania rejestracyjne, wdrożeniowe i naukowe w zakresie biologicznej skuteczności środków ochrony roślin.

Jednostka posiada laboratorium mikotoksyn, które wykonuje analizy metodą chromatografii cieczowej za pomocą chromatografu Waters 2475.

Dysponuje nowoczesnymi szklarniami z monitoringiem warunków środowiskowych, a posiadane wyposażenie aparaturowe (opryskiwacz kabinowy, LCi Portale Photosynthesis, skaner do pomiarów powierzchni liści Area Meter AM 300-001, miernik zawartości chlorofilu Konika Minolta SPAD-502 Plus, wagosuszarka) umożliwia prowadzenie szczegółowych badań dotyczących reakcji roślin na różne środki (herbicydy, fungicydy, nawozy, biostymulatory, środki antystresowe, itp.).

 

W strukturze Zakładu funkcjonują 2 zespoły:

Zespół Badania Herbicydów

Zespół Badania Fungicydów 

W strukturze organizacyjnej Zakładu znajduje się Polowa Stacja Doświadczalna w Winnej Górze, która dysponuje własnym polem doświadczalnym o powierzchni 70 ha, oraz nowoczesnym wyposażeniem technicznym. 

e-mail: zbsor@iorpib.poznan.pl

Struktura organizacyjna

Wybrane strony

 • Zalecenia online
 • Rdza brunatna
 • PSA
 • Atlas chwastów
 • Wydawnictwa
 • Zaraza ziemniaka
 • Polsoja
 • Biblioteka Bazy Archiwum
 • Atlas chorób roślin rolniczych
 • Kalkulator opłacalności
 • Zakład Badania Ś.O.R.
 • Atlas szkodników
 • Regionalna sygnalizacja agrofagów

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
S.Konarski@iorpib.poznan.pl

Licencja

CC BY 3.0

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.