Promowane podstrony

Treść strony

Zakład Badania Środków Ochrony Roślin jest jednostką organizacyjną Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu. Zatrudnia 22 pracowników, w tym 1 z tytułem profesora, 1 ze stopniem doktora habilitowanego,  4 ze stopniem doktora nauk rolniczych, oraz 16 ze stopniem magistra lub inżyniera.

Zakład wykonuje badania rejestracyjne, wdrożeniowe i naukowe w zakresie biologicznej skuteczności środków ochrony roślin.

Jednostka dysponuje nowoczesnymi szklarniami z monitoringiem warunków środowiskowych, a posiadane wyposażenie aparaturowe (opryskiwacz kabinowy, LCi Portale Photosynthesis, skaner do pomiarów powierzchni liści Area Meter AM 300-001, miernik zawartości chlorofilu Konika Minolta SPAD-502 Plus, wagosuszarka) umożliwia prowadzenie szczegółowych badań dotyczących reakcji roślin na różne środki (herbicydy, fungicydy, nawozy, biostymulatory, środki antystresowe, itp.). Polowa Stacja Doswiadczalna w Winnej Górze dysponuje własnym polem doświadczalnym o powierzchni 97,51 ha, oraz nowoczesnym wyposażeniem technicznym.

 

W strukturze Zakładu funkcjonują:

Zespół Badania Herbicydów

Zespół Badania Fungicydów 

Polowa Stacja Doświadczalna w Winnej Górze

 

Adres

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Badania Środków Ochrony Roślin
Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań
NIP 777-00-02-702

e-mail: zbsor@iorpib.poznan.pl

Struktura organizacyjna

Kierownik Zakładu Badania Środków Ochrony Roślin
Kierownik Zespołu Badania Herbicydów 

Prof. dr hab. Tadeusz Praczyk
Tel: +48 61 864 90 82
e-mail: t.praczyk@iorpib.poznan.pl
 
Kierownik Zespołu Badania Fungicydów
Dr hab. Romuald Gwiazdowski
Tel: +48 61 864 91 06
E-mail: r.gwiazdowski@iorpib.poznan.pl

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony