Promowane podstrony

Treść strony


PRACOWNICY ZAKŁADU TRANSFERU WIEDZY I INNOWACJIKIEROWNIK ZAKŁADU


PRACOWNICY ZAKŁADU

W Y D A W N I C T W A   N A U K O W E
 

mgr Monika KARDASZ
tel. 61 864 90 30
M.Kardasz@iorpib.poznan.pl

mgr inż. Hanna KAZIKOWSKA
tel. 61 864 90 26
H.Kazikowska@iorpib.poznan.pl

 

D T P

mgr Alina Kus
tel. 61 864 91 13
A.Kus@iorpib.poznan.pl

 

S P R Z E D A Ż   W Y D A W N I C T W

tel. 61 864 91 14
S.Konarski@iorpib.poznan.plS Z K O L E N I A,   S T U D I A   P O D Y P L O M O W E
 
 
 
 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony