Promowane podstrony

Treść strony

Rok 2011 informacja 19

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (193 000 euro) na świadczenie usług pralniczych na potrzeby Centrum Kongresowego-Hotelu IOR w trybie zapytania o cenę [znak postępowania: IORPIB/ZP/U/Pranie/CK-H/2011]

Rok 2011 informacja 18

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy-Prawo zamówień publicznych na remont wejścia głównego do Centrum Kongresowego na terenie Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu - ul. Władysława Węgorka 20 - znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-CK/2011

Rok 2011 informacja 17

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy-Prawo zamówień publicznych (193000 euro) na zakup jednego egzemplarza fabrycznie nowego laserowego miernika wielkości cząstek - znak postępowania: IORPIB/ZP/D/LMWC/ 2011

Rok 2011 informacja 16

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych uzupełniających w związku z realizacją zadania nr 1, 2, 3, 4 Projektu: „Modernizacja laboratoriów dla wzmocnienia innowacyjności badań w zakresie ochrony roślin i działań na rzecz gospodarki” Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 2.1 (numer projektu: WND-POIG.02.01.00-30-069/09) [w tym: "Budynki techniczne do obsługi szklarni w ramach zadania 1 i 2 wraz z pracami rozbiórkowymi szklarni w ramach zad. 2 ]- znak postępowania: IOR/ZP/RB/BUD.TECH. / POIG/2.1/2011.

Rok 2011 informacja 15

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy-Prawo zamówień publicznych (193000 euro) na zakup jednego egzemplarza analizatora ziarna techniką NIR - znak postępowania: IORPIB/ZP/D/Analizator/ 2011

Rok 2011 informacja 14

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych uzupełniających w związku z realizacją zadania nr 1, 2 i 3 Projektu: „Modernizacja laboratoriów dla wzmocnienia innowacyjności badań w zakresie ochrony roślin i działań na rzecz gospodarki” Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 2.1 (numer projektu: WND-POIG.02.01.00-30-069/09) - znak postępowania: IOR/ZP/RB/Rob.uzupeł./ POIG/2.1/2011.

Rok 2011 informacja 13

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy-Prawo zamówień publicznych na wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku Centrum Badań Organizmów Kwarantannowych, Inwazyjnych i Genetycznie Zmodyfikowanych Instytutu Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20-znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Klimatyzacja/2011

Rok 2011 informacja 12

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy-Prawo zamówień publicznych (193000 euro) na rozbiórka budynku-cielętnika położonego na działce nr ewid. 108/2 oraz budynku gospodarczo-garażowego - położonego na działce nr ewid. 86/3 w Winnej Górze k. Środy Wlkp. -znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Rozb.WG/2011

Rok 2011 informacja 11

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy-Prawo zamówień publicznych na wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku Centrum Badań Organizmów Kwarantannowych, Inwazyjnych i Genetycznie Zmodyfikowanych Instytutu Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20-znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Klimatyzacja/2011

Rok 2011 informacja 10

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy-Prawo zamówień publicznych (193000 euro) na zakup systemu do szybkiej identyfikacji i charakteryzacji fenotypowej mikroorganizmów wraz z komputerem, oprogramowaniem i bazą danych- znak postępowania: IOR/ZP/D/Syst./ 2011

Rok 2011 informacja 9

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy-Prawo zamówień publicznych (193000 euro) na wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie stref pożarowych w budynku Centrum Kongresowego Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20 -znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/strefy.poż./2011

Rok 2011 informacja 8

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy-Prawo zamówień publicznych (193000 euro) na zakup jednego egzemplarza transmisyjnego mikroskopu elektronowego z funkcją tomografii elektronowej oraz mikroanalizy rentgenowskiej sprzężonej z funkcją STEM - znak postępowania: IORPIB/ZP/D/Mikr.elektronowy/2011

Rok 2011 informacja 7

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy-Prawo zamówień publicznych na remont schodów zewnętrznych wejściowych do budynków nr 2, 4 i 8 na terenie Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu - ul. Władysława Węgorka 20

Rok 2011 informacja 6

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy-Prawo zamówień publicznych (193000 euro) na zakup dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych - znak postępowania: IORPIB/ZP/D/Auta/2011

Rok 2011 informacja 5

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy-Prawo zamówień publicznych (193000 euro) na zakup aparatu do Real-Time PCR (1 egz.).

Rok 2011 informacja 4

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy-Prawo zamówień publicznych (193000 euro) na zakup spektrofotometrów (2 egz.), czytników płytek ELISA (2 egz.), stacji sterujących (3 egz.)

Rok 2011 informacja 3

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (193 000 euro) na dostawę fabrycznie nowych artykułów papierniczo-biurowych na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu w roku 2011

Rok 2011 informacja 2

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na wykonanie sterowania i automatyki dla 4 dodatkowych kamer (nr 3, 10, 3a,10a) w powiązaniu z realizowanym systemem automatyki dla 8 kamer szklarni -w ramach modernizacji kompleksu 4 szt. Szklarni dla Zakładu Wirusologii i Bakteriologii Instytutu Ochrony Roślin-PIB w związku z realizacją Projektu: „Modernizacja laboratoriów dla wzmocnienia innowacyjności badań w zakresie ochrony roślin i działań na rzecz gospodarki” Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Rok 2011 informacja 1

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (193 000 euro) na dostawę fabrycznie nowych (nie regenerowanych, nie refabrykowanych) materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów, kserografów, komputerów na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu w roku 2011

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony