Promowane podstrony

Treść strony

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2011/15

Ogłoszenie przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na remont wejścia głównego do Centrum Kongresowego na terenie Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu - ul. Władysława Węgorka 20 - znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-CK/2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2011/14

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup jednego egzemplarza fabrycznie nowego
laserowego miernika wielkości cząstek - znak postępowania: IORPIB/ZP/D/LMWC/ 2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2011/13 B

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2011/13 A

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2011/13 A

Ogłoszenie przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych uzupełniających w związku z realizacją zadania nr 1 i 2 Projektu: „Modernizacja laboratoriów dla wzmocnienia innowacyjności badań w zakresie ochrony roślin i działań na rzecz gospodarki” Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 2.1 (numer projektu: WND-POIG.02.01.00-30-069/09) [w tym: Budynki techniczne do obsługi szklarni w ramach zadania 1 i 2 wraz z pracami rozbiórkowymi szklarni w ramach zad. 2]- znak postępowania: IOR/ZP/RB/BUD.TECH. / POIG/2.1/2011.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2011/13

Ogłoszenie przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją zadania nr 1, 2 i 5 Projektu: „Modernizacja laboratoriów dla wzmocnienia innowacyjności badań w zakresie ochrony roślin i działań na rzecz gospodarki” Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 2.1 (numer projektu: WND-POIG.02.01.00-30-069/09) [w tym: budynki techniczne do obsługi szklarni-zad. nr 1 i 2 wraz z infrastrukturą drogową-zad. nr 5, rozbiórka starej szklarni].

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2011/12

Ogłoszenie przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zakup jednego egzemplarza analizatora ziarna techniką NIR - znak postępowania: IORPIB/ZP/D/Analizator/ 2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2011/11

Ogłoszenie przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych uzupełniających w związku z realizacją zadania nr 1, 2 i 3 Projektu: „Modernizacja laboratoriów dla wzmocnienia innowacyjności badań w zakresie ochrony roślin i działań na rzecz gospodarki” Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 2.1 (numer projektu: WND-POIG.02.01.00-30-069/09) - znak postępowania: IOR/ZP/RB/Rob.uzupeł./ POIG/2.1/2011.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2011/10

Ogłoszenie przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku Centrum Badań Organizmów Kwarantannowych, Inwazyjnych i Genetycznie Zmodyfikowanych Instytutu Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20-znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Klimatyzacja/2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2011/9

Ogłoszenie przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na rozbiórkę budynku-cielętnika położonego na działce nr ewid. 108/2 oraz budynku gospodarczo-garażowego – położonego na działce nr ewid. 86/3 w Winnej Górze k. Środy Wlkp. - znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Rozb.WG/2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2011/8

Ogłoszenie przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zakup systemu do szybkiej identyfikacji i charakteryzacji fenotypowej mikroorganizmów wraz z komputerem, oprogramowaniem i bazą danych- znak postępowania: IOR/ZP/D/Syst./ 2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2011/7

Ogłoszenie przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zakup dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych - znak postępowania: IORPIB/ZP/D/Auta/2011.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2011/6

Ogłoszenie przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie stref pożarowych w budynku Centrum Kongresowego Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20 -znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/strefy.poż./2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2011/5

Ogłoszenie przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na remont schodów zewnętrznych wejściowych do budynków nr 2, 4 i 8 na terenie Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu - ul. Władysława Węgorka 20 - znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Schody/2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2011/4

Ogłoszenie przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zakup aparatu do Real-Time PCR (1 egz.)- znak postępowania: IOR/ZP/D/Ap.PCR/2011.

Pytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego-brak

Inne ważne komunikaty dotyczące przedmiotowego postępowania-brak

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2011/3

Ogłoszenie przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zakup spektrofotometrów (2 egz.), czytników płytek ELISA (2 egz.), stacji sterujących (3 egz.) - znak postępowania: IORPIB/ZP/D/Spektro/2011.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2011/2

Ogłoszenie przetargu nieograniczonym o wartości powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (193000 euro) na zakup jednego egzemplarza transmisyjnego mikroskopu elektronowego z funkcją tomografii elektronowej oraz mikroanalizy rentgenowskiej sprzężonej z funkcją STEM - znak postępowania: IORPIB/ZP/D/Mikr.elektronowy/2011.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2011/1

Ogłoszenie przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na wykonanie sterowania i automatyki dla 4 dodatkowych kamer (nr 3, 10, 3a,10a) w powiązaniu z realizowanym systemem automatyki dla 8 kamer szklarni -w ramach modernizacji kompleksu 4 szt. szklarni dla Zakł. Wirusologii i Bakteriologii Instytutu Ochrony Roślin - PIB w zw. z realizacją Projektu: Modernizacja laboratoriów dla wzmocnienia innowacyjności badań w zakresie ochrony roślin i działań na rzecz gospodarki Instytutu Ochrony Roślin-PIB, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony