Promowane podstrony

Treść strony

W dniach 2-3 grudnia 2010 r. w Będlewie, odbyła się konferencja podsumowująca

Program Wieloletni IOR – PIB realizowany w latach 2006-2010 r. pt.:

 

„Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska”.

 

W konferencji uczestniczyli: Pani Małgorzata Surawska, dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Tadeusz Kłos, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, dyrektorzy Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa, dr Ryszard Jaworski z Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, dyrekcja IOR – PIB oraz kierownicy tematów Programu Wieloletniego.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony