Promowane podstrony

Treść strony

Zmarł Doc. mgr inż. Władysław CZARNIK

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, iż w dniu 19 listopada 2010 roku zmarł w wieku 86 lat wieloletni i niezwykle zasłużony dla praktyki rolniczej mistrz poradnictwa w zakresie ochrony roślin, emerytowany pracownik Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu

Ś. P.

Doc. mgr inż. Władysław CZARNIK
Urodził się 19 maja 1924 roku w Brzezince k. Oświęcimia. Był absolwentem Wydziału Ogrodniczego Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Dyplom magisterski uzyskał na Wydziale Rolnym 1956 roku.
Od 1954 roku pracował w Zakładzie Ochrony Roślin WSR w Poznaniu, a w 1964 roku podjął pracę w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu jako kierownik Pracowni Ośrodka Informacji Naukowo-Technicznej. W roku 1988 uchwałą Rady Naukowej IOR został mianowany docentem kontraktowym. Całe swoje życie zawodowe poświęcił ochronie roślin, będącniestrudzonym orędownikiem idei integrowanej i biologicznej ochrony roślin. Był niedoścignionym specjalistą w zakresie diagnostyki agrofagów, ale i uszkodzeń roślin spowodowanych błędami popełnianymi przy stosowaniu środków ochrony roślin.
Był autorem 13 podręczników i skryptów, w tym wydawanych od 1965 roku „Zaleceń Ochrony Roślin dotyczących chemicznego zwalczania chorób, szkodników i chwastów roślin uprawnych”. Opublikował sam lub w zespołach 160 artykułów popularno-naukowych. Między innymi opracował zasady klasyfikacji pestycydów pod względem ich toksyczności dla pszczoły miodnej.
Był współautorem patentu Nr 134718 na środek owadobójczy ochrony roślin (1968). Przy Jego współudziale powstała Norma Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar regulująca pobieranie prób materiału roślinnego i gleby w celu ilościowego oznaczenia pozostałości pestycydów.
Poza pracą upowszechnieniową i badawczą pełnił obowiązki biegłego sądowego, odznaczając się ogromną sumiennością, dociekliwością i uczciwością w dochodzeniu prawdy. 
Za sumienną pracę i osiągnięcia obejmujące swym wpływem szerokie środowisko produkcji rolniczej, warzywniczej i sadowniczej został uhonorowany: odznaką „Zasłużony Pracownik Rolnictwa” (1973), Złotym Krzyżem Zasługi (1975), Odznaką Honorową „Za Zasługi w rozwoju Województwa Poznańskiego” (1977), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1980), Medalem 40-lecia Polski Ludowej (1984), Złotą Odznaką Zasłużony dla Spółdzielczości Ogrodniczo-Pszczelarskiej (1990) oraz Srebrną Odznaką za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1990).
W pamięci wielu z nas pozostanie jako doskonały wykładowca i cierpliwy pedagog. Był niezwykle rzetelnym i nowoczesnym doradcą, chętnie dzielącym się swoją wiedzą i doświadczeniem. Będzie nam Go bardzo brakowało.
Msza pogrzebowa zostanie odprawiona 24 listopada 2010r. w Kościele p.w. Św. Jana Vianneya na ul. Podlaskiej 10 na poznańskim Sołaczu o godz. 11.00.
Pogrzeb odbędzie się 24 listopada 2010r. na Cmentarzu parafialnym Św. Jana Vianneya przy ulicy Lutyckiej 63 w Poznaniu o godz. 12.00.

Dyrekcja, Rada Naukowa oraz Koleżanki i Koledzy
Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony