Promowane podstrony

Treść strony

 INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY w Poznaniu,
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA w Warszawie,
INSTYTUT SADOWNICTWA I KWIACIARSTWA w Skierniewicach
oraz INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA i GLEBOZNAWSTWA – PIB w Puławach

informują o IX Konferencji:

„RACJONALNA TECHNIKA OCHRONY ROŚLIN –
TECHNIKA OCHRONY ROŚLIN W INTEGROWANYCH TECHNOLOGIACH PRODUKCJI”

 która odbyła się w Poznaniu,

12 – 13 października 2010 r.
(wtorek i środa)

 

Organizator:

Zakład Upowszechniania, Wydawnictw
i Współpracy z Zagranicą IOR – PIB

tel.: 061 864 90 27, fax: 061 867 63 01,
e-mail: upowszechnianie@iorpib.poznan.pl

Dr Stefan WOLNY – Kierownik Zakładu

 

Miejsce obrad:

Centrum Kongresowe Instytutu Ochrony Roślin – PIB,
ul. Władysława Węgorka 20, sala A

 

 

Wtorek, 12 październik 2010
 
10.00–10.10
Powitanie uczestników – Prof. dr hab. Marek MRÓWCZYŃSKI – Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin – PIB
 
10.10–10.20
Otwarcie konferencji – Tadeusz KŁOS – Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 
10.20–10.30
Wystąpienie Tadeusza NALEWAJKA - Podsekretarza Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
 
 
PROGRAM UPOWSZECHNIANIA I WDRAŻANIA
INTEGROWANEJ OCHRONY ROŚLIN W POLSCE
 
10.30–11.00
Ustawodawstwo – projekty ustaw i rozporządzeń z zakresu ochrony roślin – Małgorzata SURAWSKA – Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW
11.00–11.30
Rola Ośrodków Doradztwa w upowszechnianiu i wdrażaniu integrowanej ochrony roślin w Polsce – Krzysztof MOŚCICKI, Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Maria SONDIJ-KORULCZYK, Dyrektor Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki MRiRW
 
11.30–12.00
Działania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin w ramach sprawowanego nadzoru nad prawidłowością stosowania środków ochrony roślin – Antonina JEZIERSKA, Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa, Tel.: 22 652-93-10, Fax: 22 654-52-21, e-mail: a.jezierska@piorin.gov.pl
12.00–12.30
Dyskusja i przerwa
 
12.30–13.00
Zmiany w przepisach prawnych dotyczących rejestracji środków ochrony roślin z punktu widzenia ich producentów – Maciej STRĘK, Regulatory Manager CEEC Dow AgroSciences, e-mail: mstrek@dow.com
 
13.00–13.20
Zaplecze naukowo-badawcze i edukacyjne dla integrowanej ochrony roślin w produkcji roślinnej – dr Stefan WOLNY, IOR–PIB oraz kierownicy zakładów upowszechniania Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa oraz Instytutu Warzywnictwa
13.20–15.00
Dyskusja i przerwa obiadowa
 
After dinner – Block for GLOBALGAP Polish Technical Working Group
 
 
 
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE SYSTEMY
CERTYFIKOWANEJ PRODUKCJI ROŚLINNEJ
– NATIONAL AND INTERNATIONAL SYSTEMS OF
CERTIFIED PLANT PRODUCTION
 
15.00–15.20
GlobalGAP – stan wdrożenia w Polsce – Dorota TOMALA, Bożena PAŁACHA, Centrum HACCP Doradztwo i Szkolenia, Warszawa, e-mail: info@centrumhaccp.pl, www.centrumhaccp.pl
15.20–15.40
How to get involved on the way towards GlobalG.A.P – Dr. Kristian MOELLER – Managing Director GLOBALGAP , c/o FoodPLUS GmbH HRB 35211 Köln, Spichernstr. 55 - 50672 Koeln, Germany Tel: +49 (0) 2 21-5 79 93-66; Fax: -89 e-mail: stollenwerk@globalgap.org, www.globalgap.org
15.40–16.00
Doświadczenia z kilkuletnim wdrażaniem standardu GlobalGAP wśród dostawców owoców i warzyw – Mirosław MAZIARKA, Robert KUCZARA, Firma: Tesco, e-mail: mmaziark@pl.tesco-europe.com
 
16.00–16.20
Certyfikacja grupowa jako narzędzie obniżenia kosztów wdrożenia – Maciej MAJEWSKI, Główny konsultant ds. doradztwa FreshMazovia.com Spółka Jawna Warka, e-mail: maciej.majewski@freshmazovia.com
16.20–16.40
Proces certyfikacji GlobalGAP - Anna KUSYK, Agro Quality Support Polska Sp. z o.o. , e-mail: a.kusyk@aqs-polska.pl
16.40–17.00
GlobalGAP – doświadczenia na rynku włoskim. – Carlo MERLO, Jednostka Certyfikacyjna CSI SA, Włochy, Przedstawicielstwo w Polsce: Kraków – Menadżer ds. Rozwoju Mirosław BAŁKO, e-mail: miroslaw.balko@imqpoland.pl
16.50–17.10
Podstawowy Standard Zapewnienia Jakości (PFA - Primery Farm Assurance Standard) – Marek MARZEC e-mail: m.marzec@wp.pl
17.10–17.30
GlobalGap Chain of Custody (Łańcuch dbałości o produkt) – nowe potrzeby rynku czyli dla kogo CoC? – Anna KOŁODZIEJ, Jednostka Certyfikująca Control Union Poland Sp. z o.o. e-mail: akolodziej@controlunion.com
 
17.30–18.00
Dyskusja i przerwa
 
18.00–18.20
System integrowanej produkcji roślinnej (IP) a integrowana ochrona roślin – dr Grzegorz GORZAŁA – Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa, Tel.: 22 652-93-08, e-mail: g.gorzala@piorin.gov.pl
18.20–18.40
Zagrożenia chemiczne - wymogi prawne i handlowe dla owoców i warzyw – dr inż. Iwona WĄSOWSKA, Kierownik Laboratorium Fizykochemicznego Silliker Polska Sp. z o.o., Warszawa, e-mail: i.wasowska@silliker.pl
 
19.00
Kolacja
 
 
 
Środa, 13 października 2010
 
NOWOŚCI W TECHNICE APLIKACJI
ŚRODKÓW CHEMICZNYCH I NAWOZÓW
 
8.30–8.50
Ochrona buraka cukrowego przed chwastami na przestrzeni ostatnich 40 lat - od zabiegów rutynowych do systemów mikrodawek – doc. dr hab. Krzysztof DOMARADZKI i doc. dr hab. Mariusz KUCHARSKI, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Oddział Wrocław, e-mail: k.domaradzki@iung.wroclaw.pl
8.50–9.10
Zmiany w sposobie ochrony kukurydzy przed zachwaszczeniem na przestrzeni lat – dr Hanna GOŁĘBIOWSKA, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Oddział Wrocław
9.10–9.30
Procedura wyznaczania stref ochronnych o zróżnicowanej szerokości w wybranych krajach UE – prof. dr hab. Ryszard HOŁOWNICKI, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, ul. Pomologiczna 18, 96-150px Skierniewice, Tel. 46 834 52 52; 833 20 21 Fax. 46 833 32 28 e-mail: Ryszard.Holownicki@insad.pl www.insad.pl
9.30–9.50
Technika ochrony roślin w pracach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) – dr Artur GODYŃ, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, ul. Pomologiczna 18, 96-150px Skierniewice, Tel. 46 834 52 52; 833 20 21, Fax. 46 833 32 28
9.50–10.20
Modelling of pesticides deposition in New Zealand – R. CONNELL, A. HEWITT, Lincoln Ventures, Lincoln University, New Zealand
10.20–10.40
Wpływ techniki aplikacji i adiutantów na skuteczność zabiegów wykonywanych w zmiennych warunkach pogodowych – dr Roman KIERZEK, dr Marek WACHOWIAK (Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu), dr Henryk RATAJKIEWICZ (UP w Poznaniu) e-mail: R.Kierzek@iorpib.poznan.pl
 
10.40–11.00
Przerwa
 
11.00–11.20
Rola rozpylaczy eżektorowych w nowoczesnej ochronie roślin polowych – dr Marek WACHOWIAK, dr Roman KIERZEK (Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu) e-mail: M.Wachowiak@iorpib.poznan.pl
11.20–11.40
Nowości w rozpylaczach ceramicznych marki ALBUZ, kompletna oferta ochrony przed efektem znoszenia – Jan BOTT, ALBUZ BOTT, ul. Budowlanych 1, 64-150px Leszno, e-mail: jan@bott.pl
12.00–12.20
Wybrane zagadnienia z zakresu poprawy bezpieczeństwa i skuteczności aplikacji pestycydów – dr Zbigniew CZACZYK, Uniwersytet Przyrodniczy w  Poznaniu Instytut Inżynierii Rolniczej, Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, e-mail: zbicza@gmx.net
 
12.20–12.40
Elektroaerozole - wytwarzanie i zastosowanie w ochronie roślin – doc. dr hab. inż. Ryszard KACPRZYK, Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii, Politechnika Wrocławska, Wyb. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław. Tel.: 71 320 2696 e-mail: ryszard.kacprzyk@pwr.wroc.pl
12.40–13.00
Rozkład opadu rozpylanej cieczy wybranych rozpylaczy dwustrumieniowych – dr inż. Antoni SZEWCZYK, dr hab. Deta ŁUCZYCKA  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Inżynierii Rolniczej, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, Tel.: 607 069 403, e-mail: antoni.szewczyk@up.wroc.pl
13.00–13.20
Wyniki polowych i laboratoryjnych badań opryskiwaczy wykorzystujących system opryskiwania z użyciem elektroaerozoli – mgr inż. Paweł SZULC, mgr inż. Bolesław SOBKOWIAK, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu, tel.: 61 8712214, e-mail: Szulc@pomr.poznan.pl
13.20–13.40
Technika aplikacji biologicznych środków ochrony roślin – dr inż. Jerzy CHOJNACKI, Politechnika Koszalińska, ul. Racławicka 15-17 75-620 Koszalin, Tel.: 602578142, e-mail: jerzy.chojnacki@tu.koszalin.pl
13.40–14.00
Podsumowanie i zakończenie konferencji
 
14.00
Obiad
 
 

 

 

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony