Promowane podstrony

Treść strony

  • Integrowana produkcja pszenicy ozimej i jarej

 

INTEGROWANA PRODUKCJA
PSZENICY OZIMEJ I JAREJ

 

Opracowanie zbiorowe pod redakcją:
Doc dr hab. Marka Korbasa
i Prof. dr. hab. Marka Mrówczyńskiego

Poznań 2009

I.  WSTĘP

II. WYMAGANIA ŚRODOWISKOWE ORAZ UPRAWA ROLI I SIEW W INTEGROWANEJ PRODUKCJI PSZENICY OZIMEJ

1. Wprowadzenie
2. Wymagania środowiskowe
2.1. Wymagania klimatyczne
2.2. Wymagania glebowe
3. Stanowisko pszenicy w zmianowaniu
3.1. Rola płodozmianu w integrowanej produkcji pszenicy
3.2. Stanowisko pszenicy w zmianowaniu
3.3. Bioróżnorodność zasiewów
4. Uprawa roli
4.1. Konwencjonalna i konserwujące metody uprawy roli w integrowanej produkcji
pszenicy
4.2. Uprawa roli pod pszenicę ozimą
5. Siew pszenicy ozimej
5.1. Przygotowanie materiału siewnego
5.2. Termin i gęstość siewu pszenicy ozimej

III. UPRAWA ROLI I SIEW W INTEGROWANEJ PRODUKCJI PSZENICY JAREJ

1. Wprowadzenie
2. Uprawa
2.1. Uprawa jesienna
2.2. Uprawa wiosenna
3. Siew
3.1. Materiał siewny
3.2. Termin siewu
3.3. Gęstość siewu

IV. DOBÓR ODMIAN DLA POTRZEB INTEGROWANEJ PRODUKCJI PSZENICY

V. MIESZANKI ODMIAN W INTEGROWANEJ PRODUKCJI PSZENICY

VI. ZINTEGROWANY SYSTEM NAWOŻENIA PSZENICY OZIMEJ

1. Wprowadzenie
2. Potrzeby i bilans składników pokarmowych
3. Strategia efektywnego nawożenia azotem w systemie zintegrowanym
4. Faza nalewania ziarna

VII. ZINTEGROWANY SYSTEM NAWOŻENIA PSZENICY JAREJ

1. Wprowadzenie
2. Doprowadzenie gleby do optymalnego odczynu
3. Nawożenie fosforem, potasem i siarką
4. Nawożenie azotem

VIII. INTEGROWANA METODA OGRANICZANIA ZACHWASZCZENIA

1. Wprowadzenie
2. Niechemiczne metody odchwaszczania zbóż
3. Chemiczne odchwaszczanie pszenicy ozimej
4. Chemiczne odchwaszczanie pszenicy jarej
5. Zapobieganie wyleganiu
6. Ułatwianie zbioru pszenicy
7. Kompensacja i uodparnianie się chwastów
8. Wpływ temperatury na skuteczność zabiegów chwastobójczych w pszenicy

IX. INTEGROWANA METODA OGRANICZANIA SPRAWCÓW CHORÓB

1. Wprowadzenie
2. Metoda agrotechniczna
3. Metoda hodowlana
4. Metoda chemiczna
4.1. Progi ekonomicznej szkodliwości
4.2. Wybór środka chemicznego
4.3. Wpływ temperatury na skuteczność zabiegów grzybobójczych w pszenicy
4.4. Zjawisko uodparniania się grzybów na stosowane substancje aktywne

X. INTEGROWANA METODA OGRANICZANIA SZKODNIKÓW

1. Wprowadzenie
2. Metoda agrotechniczna
3. Metoda hodowlana
4. Metoda chemiczna
4.1. Progi ekonomicznej szkodliwości
4.2. Wybór środka chemicznego

XI. OCHRONA ENTOMOFAUNY POŻYTECZNEJ NA PLANTACJACH PSZENICY

XII. INTEGROWANA OCHRONA PSZENICY PRZED SZKODNIKAMI MAGAZYNOWYMI

1. Wprowadzenie
2. Metody ochrony ziarna przed szkodnikami
3. Zapobieganie
4. Wczesne wykrywanie szkodników
5. Efektywne ograniczanie liczebności szkodników
6. Chemiczna ochrona przed szkodnikami magazynowymi
7. Wybór środka ochrony roślin w magazynach zbożowych
8. Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin w magazynach
9. Progi ekonomicznej szkodliwości
10. Straty powodowane przez szkodniki magazynowe

XIII. FAZY ROZWOJOWE PSZENICY

Klucz do określania faz rozwojowych pszenicy w skali BBCH

XIV. ZAKOŃCZENIE

XV. LITERATURA
 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony