Promowane podstrony

Treść strony

Rok 2010 informacja 6

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (193 000 euro) na zakup jednego egzemplarza fabrycznie nowego chromatografu gazowego

Rok 2010 informacja 5

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (193 000 euro) na zakup fabrycznie nowych samochodów ciężarowych (3 szt.)

Rok 2010 informacja 4

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu ograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (4 845 000 euro) na wykonanie robót związanych z realizacją projektu pt. Modernizacja laboratoriów dla wzmocnienia innowacyjności badań w zakresie ochrony roślin i działań na rzecz gospodarki- finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.1. - na bazie istniejących obiektów w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20

Rok 2010 informacja 3

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (193 000 euro) na dostawę i transport do siedziby zamawiającego fabrycznie nowych artykułów papierniczo-biurowych na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu w roku 2010

Rok 2010 informacja 2

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (193 000 euro) na pełnienie obowiązków kierownika administracyjnego projektu pt. Modernizacja laboratoriów dla wzmocnienia innowacyjności badań w zakresie ochrony roślin i działań na rzecz gospodarki- finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.1.

Rok 2010 informacja 1

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (193 000 euro) na dostawę fabrycznie nowych (nie regenerowanych, nie refabrykowanych) materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów, kserografów, komputerów na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu w roku 2010

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony