Promowane podstrony

Treść strony

Prof. dr hab. Piotr Grzesiak, prof. zw. IOR-PIB

tel.      +48 61 867 10 94, +48 61 864 91 31
fax      +48 61 864 91 22
e-mail: Grzesiak@iorpib.poznan.pl

Specjalność

inżynieria i ochrona środowiska, inżynieria ekologiczna, technologia i inżynieria procesowa

Dorobek naukowy i aplikacyjny
 • 540 opublikowanych prac naukowych, w tym 26 książek

 • 17 recenzji prac doktorskich, habilitacyjnych, książek

 • 160 recenzji projektów badawczych

 • 23 wykładów na zaproszenie, w tym w PAN

 • 260 projektów badawczych zamawianych - kierownik i główny wykonawca

 • 20 rozwiązań prawnie chronionych

 • 15 nowych technologii

 • 2 sprzedane licencje

 • 18 projektów procesowych

 • 30 wdrożeń przemysłowych o efekcie powyżej 100 mln/rok

 • 165 wdrożeń przemysłowych o efekcie do 100 mln/rok

Udział w Komitetach

 • Członek Komisji Nauk Chemicznych PAN

 • Członek Stałego Komitetu Kongresu Technologii Chemicznej

 • Członek Komitetu Naukowego Kongresu Technologii Chemicznej

 • Członek Komitetu Naukowego Konferencji „Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”

 • Członek Komitetu Naukowego i Sesji Kwasu Siarkowego

 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Sesji Kwasu Siarkowego

 • Przewodniczącym Rady Redakcyjnej Wydawnictwa Sesji Kwasu Siarkowego

 • Członek Komitetu Redakcyjnego Progress in Plant Protection

 • Recenzent NCN, NCBiR, Inicjatywy Technologicznej, Członek Komisji Konkursowych PARP, POIG

Nagrody i wyróżnienia
 • Złoty Krzyż Zasługi

 • Zasłużony dla Rolnictwa

 • Zasłużony dla Instytutu Ochrony Roślin - PIB

 • Nagrody Dyrektora IOR za dorobek naukowy

 • Złoty medal z wyróżnieniem na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków Naukowych i Przemysłowych Innowacji BRUSSELS-EUREKA

 • Dyplom Uznania Ministra NiSW za wkład w rozwój Nauki Polskiej

 • Nagroda 2o Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony