Promowane podstrony

Treść strony

Informacje o wynikach postępowań w sprawie udzielania zamówień publicznych

Rok 2009 informacja 12

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (206 000 euro) na na wykonanie systemu nadzoru komputerowego kabin do hodowli roślin w warunkach sztucznych - w pomieszczeniach Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu-ul. Władysława Węgorka 20

Rok 2009 informacja 11

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (206 000 euro) na zakup fabrycznie nowych: mikroskopów (2 egz.) oraz odbitego źródła światła (1 egz.)

Rok 2009 informacja 10

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (206 000 euro) na zakup komór laminarnych do bezpiecznej pracy (4 egz.).

Rok 2009 informacja 9

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (206 000 euro) na zakup jednego egzemplarza fabrycznie nowego makroanalizatora elementarnego do oznaczeń węgla, azotu i siarki (CNS) oraz jednego egzemplarza fabrycznie nowego analizatora wstrzykowo-przepływowego (FIA).

Rok 2009 informacja 8

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (206 000 euro) na zakup jednego egzemplarza fabrycznie nowego rotora z wyposażeniem do wirówki Beckman Coulter seria Optima

Rok 2009 informacja 7

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (206 000 euro) na zakup jednego egzemplarza fabrycznie nowego badawczego mikroskopu optycznego do obserwacji w technice jasnego/ciemnego pola oraz kontrastu fazowego, wyposażonego w system akwizycji i archiwizacji obrazu w postaci kamery cyfrowej z oprogramowaniem

Rok 2009 informacja 6

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (206 000 euro) na zakup jednego egzemplarza fabrycznie nowego zestawu do analizy białek metodą elektroforezy 2D (w tym: aparatu do elektroforezy białek według punktu izoelektrycznego oraz systemu z kamerą CCD do dokumentacji i analizy materiałów znakowanych chemiluminescencyjnie, fluorescencyjnych oraz znakowanych metodą kolorymetryczną) oraz jednego egzemplarza fabrycznie nowej wirówki z chłodzeniem do wirowania w falkonach (15-50mL)

Rok 2009 informacja 5

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (206 000 euro) na zakup jednego egzemplarza fabrycznie nowego autoklawu laboratoryjnego na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin-PIB

Rok 2009 informacja 4

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (206 000 euro) na zakup jednego egzemplarza fabrycznie nowego badawczego mikroskopu optycznego do pracy w świetle odbitym i przechodzącym z optyką w układzie Galileusza wyposażonego w kamerę cyfrową na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego
Rok 2009 informacja 3
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (206 000 euro) na zakup jednego egzemplarza analizatora jakości ziarna na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego
Rok 2009 informacja 2
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (206 000 euro) na zakup jednego egzemplarza chromatografu gazowego na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego
Rok 2009 informacja 1
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę fabrycznie nowych artykułów papierniczo-biurowych na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu w roku 2009

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony