Promowane podstrony

Treść strony

Poszukiwanie odporności u pszenic na SBCMV

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 67, poz. 446) oraz z 2008 r.
(Nr 102, poz. 654 i Nr 146, poz. 930) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzielił w roku 2008 dotacji na zadanie Nr 09/2008:
Poszukiwanie źródeł odporności u pszenic na wirus odglebowej mozaiki zbóż (Soil-borne cereal mosaic virus, SBCMV).

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony