Promowane podstrony

Treść strony

Badania w zakresie ochrony ekologicznych upraw rolniczych

2018

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt.1 oraz ust. 10 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. 2015 poz. 1170). i na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr HOR.re.027.3.2018 ,  IOR-PIB w Poznaniu otrzymał dotacje na zadania:

 

1) Uprawy polowe metodami ekologicznymi: badania w zakresie wykorzystania substancji podstawowych w ochronie upraw polowych w uprawie ekologicznej.

2) Uprawy polowe metodami ekologicznymi: optymalizacja sposobów zaprawiania materiału siewnego i nasadzeniowego stosowanego w rolnictwie ekologicznym.

3) Uprawy polowe metodami ekologicznymi: określenie naturalnie występujących substancji o charakterze zbliżonym do substancji czynnych zawartych w syntetycznych środkach ochrony roślin (np. ditiokarbaminiany) w produktach pochodzących z upraw ekologicznych.


Instytut Ochrony Roślin – PIB  informuje, że na podstawie § 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt.1 oraz ust. 10 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. 2015 poz. 1170) i na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr HOR.re.027.3.2018 otrzymał dotacje na pokrycie kosztów badań na rzecz rolnictwa ekologicznego na realizację następujących badań:

 

1. Uprawy polowe metodami ekologicznymi: optymalizacja sposobów zaprawiania materiału siewnego i nasadzeniowego stosowanego w rolnictwie ekologicznym.

W ramach wspieranego projektu realizowane będą badania  nad wykorzystaniem wybranych substancji naturalnych do zaprawiania nasion w kierunku ograniczenia chorób grzybowych pszenicy i pomidora w uprawie polowej. Celem projektu jest ocena przydatności substancji, ustalenie efektywnej dawki i sposobu zaprawiania nasion pszenicy i pomidora przy jednoczesnym zachowaniu ich zdolności kiełkowania oraz zapewnieniu zdrowotności roślin

Kierownikiem projekt jest dr hab. Jolanta Kowalska, prof. nadzw.

 

2. Uprawy polowe metodami ekologicznymi: badania w zakresie wykorzystania substancji podstawowych w ochronie upraw polowych w uprawie ekologicznej.

 

Projekt ten dotyczy oceny potencjału sproszkowanego cynamonu stosowanego w kierunku ochrony upraw pomidora przed szkodnikami i chorobami. Celem jest określenie możliwości stosowania cynamonu, jako substancji podstawowej i przygotowanie stosownej dokumentacji.

Kierownikiem projekt jest dr hab. Jolanta Kowalska, prof. nadzw.

 

3. Uprawy polowe metodami ekologicznymi: określenie naturalnie występujących substancji o charakterze zbliżonym do substancji czynnych zawartych w syntetycznych środkach ochrony roślin (np. ditiokarbaminiany) w produktach pochodzących z upraw ekologicznych.

Celem realizacji projektu będzie określenie naturalnie występujących substancji o charakterze zbliżonym do substancji czynnych zawartych w syntetycznych środkach ochrony roślin w produktach pochodzących z upraw ekologicznych. Na podstawie przeprowadzonych badań opracowane zostaną bazy danych o naturalnie występujących poziomach siarki w różnych uprawach oraz wpływ stosowania nawozów i preparatów zawierających związki siarki na oznaczanie poziomu pozostałości  ditiokarbaminianów..

Kierownikiem projekt jest prof. dr hab. Bożena Łozowicka

 

Oczekiwane rezultaty wspieranych projektów zostaną opublikowane na stronie IOR-PIB w drugiej połowie listopada 2018r. w zakładce „działalność naukowa – dotacje MRiRW - sprawozdania”

Rezultaty wspieranego projektu będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich przedsiębiorstw działających w danym sektorze lub podsektorze rolnym lub leśnym

2017

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt.1 oraz ust. 10 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. 2015 poz. 1170). i na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr HOR.re.027.26.2017,  IOR-PIB w Poznaniu otrzymał dotacje na zadania

1) Uprawy polowe metodami ekologicznymi: badania w zakresie optymalizacji warunków ekologicznej uprawy roślin rolniczych ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań podnoszących żyzność i aktywność gleby.

2) Uprawy polowe metodami ekologicznymi: badania w zakresie wykorzystania substancji podstawowych w ochronie upraw polowych w uprawach ekologicznych 


Instytut Ochrony Roślin – PIB  informuje, że na podstawie § 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt.1 oraz ust. 10 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. 2015 poz. 1170). i na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi nr HOR.re.027.26.2017 otrzymał dotacje na pokrycie kosztów badań na rzecz rolnictwa ekologicznego na realizację następujących badań 1) Uprawy polowe metodami ekologicznymi: badania w zakresie wykorzystania substancji podstawowych w ochronie upraw polowych w uprawach ekologicznych oraz 2) Uprawy polowe metodami ekologicznymi: badania w zakresie optymalizacji warunków ekologicznej uprawy roślin rolniczych ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań podnoszących żyzność i aktywność gleby.

W ramach pierwszego wspieranego projektu realizowane będą badania  nad oceną potencjału wyciągów wodnych ze skrzypu polnego oraz z wrotyczu pospolitego stosowanych w kierunku ochrony roślin ziemniaka przed zarazą ziemniaka. Projekt drugi dotyczy badań nad innowacyjnym łącznym zastosowaniem związków potasu oraz środków mikrobiologicznych w uprawie i ochronie ziemniaka. Kierownikiem obu projektów jest dr hab. Jolanta Kowalska, prof. nadzw.

Oczekiwane rezultaty wspieranych projektów zostaną opublikowane na stronie IOR-PIB w drugiej połowie listopada b.r. w zakładce „działalność naukowa – dotacje MRiRW - sprawozdania”. Rezultaty wspieranych projektów będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich przedsiębiorstw działających w danym sektorze lub podsektorze rolnym lub leśnym


 

 

2016

Na podstawie & 8 ust.1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 10 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 29 lipca 2015r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. z 2015r. poz. 1170) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzielił dotacji na realizację zadania badawczego: Uprawy polowe metodami ekologicznymi: badania w zakresie innowacyjnych rozwiązań przy ekologicznej uprawie roślin polowych.  


 

Instytut Ochrony Roślin – PIB  informuje, że na podstawie § 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt.1 oraz ust. 10 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. 2015 poz. 1170). otrzymał w 2016 r. dotację na pokrycie kosztów badań na rzecz rolnictwa ekologicznego Uprawy polowe metodami ekologicznymi: Badania w zakresie innowacyjnych rozwiązań przy ekologicznej uprawie roślin polowych. Kierownikiem projektu jest dr hab. Jolanta Kowalska, prof. nadzw.
        W ramach wspieranego projektu realizowane będą podtematy: 
1) Wykorzystanie potencjału mikroorganizmów oraz określenie warunków ich stosowania w innowacyjnej strategii ochrony ekologicznej uprawy ziemniaka. Celem zadania jest określenie warunków wykorzystania bakterii Bacillus subtilis oraz grzyba Pythium oligandrum w ramach rozszerzenia zakresu dostępnych metod i środków ochrony plantacji ekologicznych.
2) Innowacyjne zastosowanie związków potasu w uprawie ziemniaka w systemie ekologicznym. Celem tego działania jest określenie strategii stosowania związków potasu w celu poprawy dobrostanu gleby i roślin.
         Oczekiwane rezultaty wspieranego projektu zostaną opublikowane w internecie na stronie IOR-PIB w drugiej połowie listopada b.r. w zakładce „działalność naukowa – dotacje MRiRW - sprawozdania”
        Rezultaty wspieranego projektu będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich przedsiębiorstw działających w danym sektorze lub podsektorze rolnym lub leśnym


Instytut Ochrony Roślin – PIB  informuje, że na podstawie § 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt.1 oraz ust. 10 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. 2015 poz. 1170). otrzymał w 2016 r. dotację na pokrycie kosztów badań na rzecz rolnictwa ekologicznego Uprawy polowe metodami ekologicznymi: Badania w zakresie innowacyjnych rozwiązań przy ekologicznej uprawie roślin polowych. Kierownikiem projektu jest dr Magdalena Jakubowska, adiunkt.
        W ramach wspieranego projektu realizowane będzie zadanie badawcze pt.: 

„Zastosowanie modelu matematycznego dla prognozowania krótkoterminowego stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say.) w ekologicznej uprawie ziemniaka.”

Celem planowanych badań będzie ocena możliwości zastosowania opracowywanego modelu matematycznego do wspomagania wyznaczenia terminu zabiegu chemicznego przeciwko stonce ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say.) z wykorzystaniem wyznaczonych sum temperatur efektywnych, adoptowanego dla potrzeb gospodarstw ekologicznych oraz aktualizacja progów ekonomicznej szkodliwości.

 

         Oczekiwane rezultaty wspieranego projektu zostaną opublikowane w internecie na stronie IOR-PIB w drugiej połowie listopada b.r. w zakładce „działalność naukowa – dotacje MRiRW - sprawozdania”
        Rezultaty wspieranego projektu będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich przedsiębiorstw działających w danym sektorze lub podsektorze rolnym lub leśnym


Instytut Ochrony Roślin – PIB  informuje, że na podstawie § 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt.1 oraz ust. 10 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. 2015 poz. 1170). otrzymał w 2016 r. dotację na pokrycie kosztów badań na rzecz rolnictwa ekologicznego Uprawy polowe metodami ekologicznymi: Badania w zakresie innowacyjnych rozwiązań przy ekologicznej uprawie roślin polowych. Kierownikiem projektu jest dr hab. Anna Tratwal

 W ramach wspieranego projektu realizowane będzie zadanie badawcze pt.: 

„Wykorzystanie mieszanek odmian jako innowacyjnych narzędzi w ochronie jęczmienia jarego przed chorobami, chwastami i szkodnikami”

 

Celem planowanych badań będzie ocena możliwości uprawy różnych odmian jęczmienia jarego w formie zasiewów mieszanych w rolnictwie ekologicznym dla ograniczenia ich porażenia przez najważniejsze choroby, opanowania przez szkodniki, wykorzystania potencjału konkurencyjnego mieszanek w celu ograniczenia negatywnego wpływu zachwaszczenia oraz poprawy wysokości plonowania.

         Oczekiwane rezultaty wspieranego projektu zostaną opublikowane w internecie na stronie IOR-PIB w drugiej połowie listopada b.r. w zakładce „działalność naukowa – dotacje MRiRW - sprawozdania”
        Rezultaty wspieranego projektu będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich przedsiębiorstw działających w danym sektorze lub podsektorze rolnym lub leśnym

 

2015

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 10 w związku z § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz.U.  z 2015 r. poz. 1170) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzielił w roku 2015 dotacji na realizację zadania badawczego:
Uprawy polowe metodami ekologicznymi” Określenie dobrych praktyk ochrony przed szkodnikami i chorobami w ekologicznych uprawach polowych z podtematem - Ocena stosowania glebowych ulepszaczy mikrobiologicznych w uprawach rolniczych w systemie ekologicznym i w trakcie przestawiania na system produkcji ekologicznej w zależności od zróżnicowanego nawożenia.

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 10 w związku z § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz.U.  z 2015 r. poz. 1170) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzielił w roku 2015 dotacji na realizację zadania badawczego:
Określenie dobrych praktyk ochrony przed szkodnikami i chorobami w ekologicznych uprawach polowych z podtematem - Przydatność dwóch mikrobiologicznych środków produkcji w uprawie i ochronie wybranych odmian ziemniaka i pszenicy w zależności od stosowanego nawożenia.

2014

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2010r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz.U. Nr 91, poz. 595, z późn. zm.) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzielił w roku 2014 dotacji na realizację zadania badawczego: Określenie dobrych praktyk przy wyborze metod ochrony naturalnych wrogów szkodników oraz określenie zależności występowania chorób, szkodników i chwastów od płodozmianu, agrotechniki i występowania roślin sąsiadujących w uprawach polowych.

2013

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2010r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz.U. Nr 91, poz. 595, z późn. zm.) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzielił w roku 2013 dotacji na realizację zadania badawczego:
Metody zastąpienia miedzi w ochronie warzyw i ziół uprawianych w rolnictwie ekologicznym

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2010r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz.U. Nr 91, poz. 595, z późn. zm.) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzielił w roku 2013 dotacji na realizację zadania badawczego:
Metody ochrony przed szkodnikami, chorobami i zwalczanie chwastów w uprawach warzywniczych i zielarskich.

2012

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2010r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz.U. Nr 91, poz. 595, z późn. zm.) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzielił w roku 2012 dotacji na realizację zadania badawczego:
Metody ochrony przed szkodnikami i chorobami w uprawach sadowniczych.

2011

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2010r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz.U. Nr 91, poz. 595 i Nr 259, poz.1772), Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzielił w roku 2011 dotacji na realizację zadania badawczego:
Efektywne mikroorganizmy w rolnictwie ekologicznym.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2010r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz.U. Nr 91, poz. 595 i Nr 259, poz.1772), Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzielił w roku 2011 dotacji na realizację zadania badawczego:
Metody zastąpienia miedzi w ochronie warzyw i ziół uprawianych w rolnictwie ekologicznym.

2010

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2010r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz.U. Nr 91, poz. 595), Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzielił w roku 2010 dotacji na realizację zadania badawczego:
Ochrona roślin uprawianych w systemie ekologicznym ze szczególnym uwzględnieniem poszukiwania metod zastąpienia miedzi jako środka grzybobójczego.

2009

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz.U. Nr 67, poz. 446 oraz z 2008r. Nr 102, poz. 654 i Nr 146, poz. 930)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzielił w roku 2009 dotacji na dalszą realizację zadania:
Wykorzystanie substancji naturalnych i biopreparatów w ochronie ekologicznych upraw rolniczych.

2008

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 67, poz. 446, z późn. zm.) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzielił w roku 2008 dotacji na zadanie:
Wykorzystanie substancji naturalnych i biopreparatów w ochronie ekologicznych upraw rolniczych.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony