Promowane podstrony

Treść strony

INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN – PIB
Zakład Ekspertyz i Opinii o Środkach Ochrony Roślin  
 
w ramach realizacji programu wieloletniego,
 
zadanie 3.5 „Utworzenie polskiego rejestru środków ochrony roślin do stosowania w rolnictwie ekologicznym oraz jego bieżąca aktualizacja”
 
zorganizował w dniach 8/9 września 2008
konferencję naukową
 
"POSZUKIWANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ
W OCHRONIE UPRAW EKOLOGICZNYCH"


Tematyka konferencji:

 • Możliwości wykorzystania metody biologicznej i innych metod niechemicznych w ochronie upraw ekologicznych
 • Środki ochrony roślin dopuszczone do stosowania w rolnictwie ekologicznym i możliwości poszerzenia ich asortymentu
 • Najważniejsze potrzeby w ochronie upraw ekologicznych
 • Inne problemy związane z ochroną upraw ekologicznych


Miejsce Konferencji:
Centrum Kongresowe Instytutu Ochrony Roślin
ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań

Komitet Naukowy:
prof. dr hab. Kazimierz Adamczewski, IOR PIB Poznań
prof. dr hab. Bogusław Gnusowski, IOR PIB Poznań
prof. dr hab. Jan Kuś, IUNG PIB Puławy
dr Ewa Matyjaszczyk, IOR PIB Poznań
prof. dr hab. Stefan Pruszyński, IOR PIB Poznań
doc. dr hab. Danuta Sosnowska, IOR PIB Poznań
mgr Małgorzata Surawska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa
prof. dr hab. Jerzy Szymona, AR Lublin
prof. dr hab. Zbigniew Weber, AR Poznań

Komitet Organizacyjny:
dr Ewa Matyjaszczyk
mgr Joanna Sobczak
mgr Barbara Śliwa
dr Stefan Wolny

Sekretariat Konferencji:
mgr Joanna Sobczak

Zakład Ekspertyz i Opinii o Środkach Ochrony Roślin
tel. 061 864-91-76; 061 867-57-13
fax 061 864-91-75
e-mail: ekologia.ochrona@o2.pl

Koszt konferencji:
200 PLN

Konto wpłat:
BGŻ S.A. O/Poznań Nr 63 2030 0045 1110 0000 0042 1600

z dopiskiem
„opłata za udział w konferencji Poszukiwania nowych rozwiązań w ochronie upraw ekologicznych”

Opłata konferencyjna obejmuje:
materiały konferencyjne, druk streszczeń i monografii oraz posiłki w czasie konferencji
Opłata nie obejmuje kosztu noclegu. Organizatorzy, na życzenie Uczestników, pośredniczą w rezerwacji miejsc w hotelu IOR w cenie

195 PLN – pokój jednoosobowy
277 PLN – pokój dwuosobowy

UWAGA!
Liczba miejsc noclegowych
w hotelu IOR jest ograniczona

Udział w konferencji, w tym druk materiałów konferencyjnych i monografii, jest dofinansowany ze środków programu wieloletniego „Utworzenie polskiego rejestru środków ochrony roślin do stosowania w rolnictwie ekologicznym oraz jego bieżąca aktualizacja”

Informacje organizacyjne:
Przesyłanie kart zgłoszenia i streszczeń referatów (31.05 2008)
Wpłata konferencyjna (15.06.2008)
Przesyłanie referatów (15.09.2008)
Konferencja (8-9.09.2008)

Przewidziana jest publikacja referatów konferencyjnych przez wydawnictwo IOR w formie recenzowanej monografii zbiorowej.

Zasady przygotowywania streszczeń
(Objętość – do 1 strony)

1. Parametry tekstu

 • Format strony A4 (210 x 297 mm).
 • Marginesy 2,5 cm ze wszystkich stron (góra, dół, prawo, lewo)
 • Odstęp między wierszami 1,5 wiersza
 • Tekst wyjustowany
 • Wcięcie akapitowe 0,5 cm
 • Tekst napisany czcionką – Times New Roman, 12 punktów
 • Nazwy łacińskie w tekście napisane kursywą

2. Konieczne informacje

 • Tytuł w języku polskim i angielskim
 • Nazwiska autorów
 • Nazwa instytucji wraz z adresem
 • Adres e-mail pierwszego autora
 • Tekst streszczenia, wraz z nagłówkiem o objętości nie przekraczającej 1 strony

3. Sposób dostarczenia streszczenia

 • Tekst streszczenia zapisany w formacie Microsoft Word lub RTF w formie załącznika należy przesłać pocztą elektroniczną na adres Sekretariatu ekologia.ochrona@o2.pl


Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony