Promowane podstrony

Treść strony

Sekretariat Dyrektora
Sekretariat Zastępcy Dyrektora ds. organizacyjnych
mgr Ewelina Świgoń
Tel.: + 48 61 864 9005
Tel.: + 48 61 867 1671

e-mail: Dyrektor@iorpib.poznan.pl
e-mail: Dyrektor.Organizacyjny@iorpib.poznan.pl
e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Sekretariat Zastępcy Dyrektora ds. naukowo-badawczych
mgr Natalia Jerenczuk
Tel.: + 48 61 864 9006
e-mail: Dyrektor.Naukowy@iorpib.poznan.pl
e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

 

Dział Spraw Pracowniczych

Kierownik Działu Spraw Pracowniczych
mgr inż.Małgorzata Matuszewska
Tel.: + 48 61 864 9022
e-mail: M.Matuszewska@iorpib.poznan.pl

Dział Finansowo-Księgowy

Główny księgowy
mgr Piotr Falger
Tel.: + 48 61 864 9004
e-mail: P.Falger@iorpib.poznan.pl

Dział Organizacyjno-Administracyjny

Kierownik: lic. Agnieszka Mańczak
Tel.: +48 864 9021
e-mail: A.Manczak@iorpib.poznan.pl

Zespół Zaopatrzenia, Transportu i Gospodarki Materiałowej
Tel.: +48 864 9040

Zespół Techniczny
Tel.: +48 864 9034

Specjalista ds. sieci informatycznej oraz oprogramowania komputerów
mgr Dariusz Gruchot 
tel.: +48 864 9089
e-mail: D.Gruchot@iorpib.poznan.pl

Specjalista ds. zamówień publicznych
mgr Janusz Domagała
tel.: +48 864 9135
e-mail: J.Domagala@iorpib.poznan.pl

Specjalista ds. remontów
Inspektor ds. p.poż.
Bogusław Malinowski
Tel.: +48 61 864 9102

Specjalista ds. BHP
mgr inż. Natalia Strugała
tel.: +48 61 864 9108
tel.: 695-915-447

Solidarność
Czwartek (10:00-12:30)

 


Specjalista ds. obronnych
mgr Robert Pękala
Tel.: + 48 61 864 9006

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony