Promowane podstrony

Treść strony

  • Integrowana produkcja kukurydzy
 
INTEGROWANA PRODUKCJA
KUKURYDZY
 

 

Opracowanie zbiorowe pod redakcją:
Dr inż. Zdzisława Kaniuczaka
i Prof. dr. hab. Stefana Pruszyńskiego

Poznań 2007

I. WSTĘP

II. WYMAGANIA ŚRODOWISKOWE KUKURYDZY

1. Wymagania klimatyczne
2. Wymagania glebowe

III. UPRAWA ROLI I SIEW W INTEGROWANEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI KUKURYDZY

1. Stanowisko w zmianowaniu
2. Uprawa roli
3. Siew

IV. DOBÓR ODMIAN W INTEGROWANEJ PRODUKCJI KUKURYDZY

1. Rola odmian w kształtowaniu plonu
2. Typy użytkowe i pożądane cechy odmian
3. Typy hodowlane odmian

V. ZINTEGROWANY SYSTEM NAWOŻENIA KUKURYDZY

1. Plony i wymagania pokarmowe
2. Optymalizacja nawożenia
2.1. Nawożenie fosforem i potasem
2.2. Nawożenie azotem, magnezem, cynkiem i borem

VI. INTEGROWANA OCHRONA KUKURYDZY PRZED AGROFAGAMI

1. Wstęp
2. Integrowana metoda ograniczania zachwaszczenia
2.1 Metody mechaniczne
2.2 Metody chemiczne
2.3 Metody mechaniczno-chemiczne
3. Ochrona kukurydzy przed chorobami
3.1. Wykaz najważniejszych chorób kukurydzy i ich znaczenie gospodarcze
3.2 Agrotechniczne metody zwalczania chorób
3.3 Chemiczna ochrona przed chorobami
4. Ochrona kukurydzy przed szkodnikami
4.1. Metody hodowlane
4.2. Metody agrotechniczne
4.3. Metody chemiczne
4.3.1 Progi ekonomicznej szkodliwości
4.3.2. Wybór środka ochrony roślin

VII. OCHRONA ENTOMOFAUNY POŻYTECZNEJ WYSTĘPUJĄCEJ NA PLANTACJACH KUKURYDZY

VIII. ZBIÓR ORAZ PRZYGOTOWANIE ZIARNA KUKURYDZY DO PRZECHOWYWANIA

1. Dojrzewanie ziarna
2. Zbiór ziarna
3. Przechowywanie ziarna
4. Zbiór i konserwacja kukurydzy przeznaczonej na kiszonkę
z całych roślin

IX. FAZY ROZWOJOWE KUKURYDZY w skali BBCH

X. ZAKOŃCZENIE

XI. LITERATURA

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony