Promowane podstrony

Treść strony

Rok 2008 informacja 1

Znak sprawy: IOR/ZP/D/Ap.lab.7/2007

Data publikacji ogłoszenia: 2008-01-09

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

1.       Zamawiający:

Instytut Ochrony Roślin

Ul. Węgorka 20 (dawniej: Miczurina 20)

60-318 Poznań

www.ior.poznan.pl.

tel. (061) 864-90-00

faks (061) 867-63-01

e-mail: j.domagala@ior.poznan.pl

Godziny urzędowania: 7-15 w dni robocze

2.       Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zakup wraz z transportem do siedziby zamawiającego, rozładowaniem, wniesieniem do wskazanego pomieszczenia, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji fabrycznie nowego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin,  w tym: cieplarki mikrobiologiczne (3 szt.), termocykler gradientowy (1szt.), sterylizator temperaturowy (3 szt.), wytrząsarka hodowlana inkubowana (3 szt.), zamrażarka (2 szt.), komora laminarna do PCR (3 szt.)

3.       W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

L.P.

Firma wykonawcy

Adres firmy

Cena netto oferty

Cena brutto oferty

1.

Polygen Sp. Z o.o.

Ul. Gołnowska 6; 54-315 Wrocław

390 300, 00 zł

476 166,00 zł

4.       Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Instytut Ochrony Roślin informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę firmy Polygen Sp. Z o.o. (Ul. Gołnowska 6; 54-315 Wrocław), która okazała się jedyną złożoną w postępowaniu i najkorzystniejszą wg kryterium oceny ofert przyjętego przez Zamawiającego (cena-100%).

5.       Punktacja przyznana ofercie:

L.P.

Firma wykonawcy

Liczba przyznanych punktów w kryterium CENA

1.

Polygen Sp. z o.o.

(476 166,00 : 476 166,00) x 100 = 100

6.       Łączna punktacja przyznana ofercie (uwzględniająca wagę kryterium oceny ofert: cena-100%) wygląda następująco:

L.P.

Firma wykonawcy

Suma przyznanych punktów

1.

Polygen Sp. z o.o.

[(3x 100) x 100%] =  300 pkt

7.       Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty ani nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

_________________________________

INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN

drukuj (Rok 2008 informacja 1)

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony