Promowane podstrony

Treść strony

Rok 2008 informacja 2

Znak sprawy: IOR/ZP/D/8Samochód/2008

Data publikacji ogłoszenia: 2008-02-22

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

1.       Zamawiający:

Instytut Ochrony Roślin

Ul. Węgorka 20 (dawniej: Miczurina 20)

60-318 Poznań

www.ior.poznan.pl.

tel. (061) 864-90-00

faks (061) 867-63-01

e-mail: j.domagala@ior.poznan.pl

Godziny urzędowania: 7-15 w dni robocze

2.       Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zakup wraz z transportem do siedziby zamawiającego fabrycznie nowego samochodu osobowego: klasy średniej, typu hatchback, pięciodrzwiowego, pięciomiejscowego.

3.       W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

L.P.

Firma wykonawcy

Adres firmy

Cena brutto oferty

1.

Pieluszyńska Sp. z o.o.

Ul. Kościelna 58,

60-539 Poznań

89 900,00 zł

2.

Auto-Serwis Antoninek       Sp. z o.o.

Ul. Warszawska 367,

61-057 Poznań

85 989, 99 zł

3.

Hit-Car Sp. z o.o.

Ul. Górczewska 228,

01-460 Warszawa

80 890, 00 zł

4.       Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (t.j.  w Dz. U. z dnia 27 grudnia 2007 r. Nr 241, poz. 1763) Instytut Ochrony Roślin informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę firmy Hit-Car Sp. z o.o. (Ul. Górczewska 228; 01-460 Warszawa), która okazała się najkorzystniejszą ofertą wg jedynego przyjętego kryterium oceny ofert-cena 100% złożoną w postępowaniu.

5.       Punktacja przyznana ofertom:

L.P.

Firma wykonawcy

Liczba przyznanych punktów w kryterium CENA

1.

Pieluszyńska Sp. z o.o.

(80 890, 00: 89 900,00) x 100 = 89,98 pkt

2.

Auto-Serwis Antoninek       Sp. z o.o.

(80 890, 00: 85 989, 99) x 100 = 94,07 pkt

3.

Hit-Car Sp. z o.o.

(80 890, 00: 80 890, 00) x 100 = 100 pkt

6.       Łączna punktacja przyznana ofercie (uwzględniająca wagę kryterium oceny ofert: cena-100%) wygląda następująco:

L.P.

Firma wykonawcy

Suma przyznanych punktów

1.

Pieluszyńska Sp. z o.o.

[(3x 89,98) x 100%] = 269,94 pkt

2.

Auto-Serwis Antoninek       Sp. z o.o.

[(3x 94,07) x 100%] =  282,21 pkt

3.

Hit-Car Sp. z o.o.

[(3x 100) x 100%] =  300 pkt

7.       Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty ani nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

_________________________________

INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN

drukuj (Rok 2008 informacja 2)

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony