Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony

Informacje o wynikach postępowań w sprawie udzielania zamówień publicznych
Rok 2008 informacja 13
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (206 000 euro) na zakup fabrycznie nowych samochodów osobowych (5 egz.) na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego
Rok 2008 informacja 12
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (206 000 euro) na zakup autoklawu laboratoryjnego (1 egz.) na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego
Rok 2008 informacja 11
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (206 000 euro) na zakup aparatu do automatycznego sekwencjonowania DNA, analizy porównawczej, analizy mutacji, detekcji fragmentów DNA techniką SNP, STR, AFLP fingerprinting - na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego.
Rok 2008 informacja 10
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (206 000 euro) na zakup jednego egzemplarza ultrawirówki z zestawem rotorów na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego.
Rok 2008 informacja 9
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (206 000 euro) na zakup zestawu do ilościowego określania poziomu ekspresji genów - Real Time PCR na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego.
Rok 2008 informacja 8
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (206 000 euro) na zakup jednego egzemplarza wirówki szybkoobrotowej do ultrawirowania na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego.
Rok 2008 informacja 7
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (206 000 euro) na zakup aparatury laboratoryjnej na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin w tym: spektrofotometr VIS (2 szt.), wirówka laboratoryjna (5 szt.), rozdrabniacz prób wraz z wyposażeniem( 5 szt.), piec muflowy (3 szt.), waga analityczna (4 szt.), wytrząsarka laboratoryjna do rozdzielaczy (4 szt.).
Rok 2008 informacja 6
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (206 000 euro) na zakup dwóch egzemplarzy chromatografów żelowo-permeacyjnych (GPC) z wyposażeniem
Rok 2008 informacja 5
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości poniżej progów 206 000 euro na dostawę i transport do siedziby zamawiającego fabrycznie nowych artykułów papierniczo-biurowych na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu w roku 2008 prowadzonym w trybie zapytania o cenę
Rok 2008 informacja 4
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości poniżej progów 206 000 euro na dostawę i transport do siedziby zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów, kserografów, komputerów na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu w roku 2008 prowadzonym w trybie zapytania o cenę
Rok 2008 informacja 3
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (206 000 euro) na zakup stereoskopowego mikroskopu naukowo-badawczego z kamerą cyfrową i oprogramowaniem
Rok 2008 informacja 2
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (206 000 euro) na zakup samochodu osobowego (1 szt.) na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin.
Rok 2008 informacja 1
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (211 000 euro) na zakup aparatury laboratoryjnej na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin, w tym: cieplarki mikrobiologiczne (3 szt.), termocykler gradientowy (1szt.), sterylizator temperaturowy (3 szt.), wytrząsarka hodowlana inkubowana (3 szt.), zamrażarka (2 szt.), komora laminarna do PCR (3 szt.).

Wybrane strony

 • Polsoja
 • Wydawnictwa
 • Biblioteka Bazy Archiwum
 • Kalkulator opłacalności
 • BIOSTRATEG III
 • Atlas chorób roślin rolniczych
 • Zalecenia online
 • Atlas chwastów
 • Atlas szkodników
 • PSA
 • Zakład Badania Ś.O.R.

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
S.Konarski@iorpib.poznan.pl

Licencja

CC BY 3.0

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.