Promowane podstrony

Treść strony

Informacje o wynikach postępowań w sprawie udzielania zamówień publicznych
Rok 2008 informacja 13
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (206 000 euro) na zakup fabrycznie nowych samochodów osobowych (5 egz.) na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego
Rok 2008 informacja 12
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (206 000 euro) na zakup autoklawu laboratoryjnego (1 egz.) na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego
Rok 2008 informacja 11
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (206 000 euro) na zakup aparatu do automatycznego sekwencjonowania DNA, analizy porównawczej, analizy mutacji, detekcji fragmentów DNA techniką SNP, STR, AFLP fingerprinting - na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego.
Rok 2008 informacja 10
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (206 000 euro) na zakup jednego egzemplarza ultrawirówki z zestawem rotorów na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego.
Rok 2008 informacja 9
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (206 000 euro) na zakup zestawu do ilościowego określania poziomu ekspresji genów - Real Time PCR na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego.
Rok 2008 informacja 8
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (206 000 euro) na zakup jednego egzemplarza wirówki szybkoobrotowej do ultrawirowania na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego.
Rok 2008 informacja 7
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (206 000 euro) na zakup aparatury laboratoryjnej na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin w tym: spektrofotometr VIS (2 szt.), wirówka laboratoryjna (5 szt.), rozdrabniacz prób wraz z wyposażeniem( 5 szt.), piec muflowy (3 szt.), waga analityczna (4 szt.), wytrząsarka laboratoryjna do rozdzielaczy (4 szt.).
Rok 2008 informacja 6
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (206 000 euro) na zakup dwóch egzemplarzy chromatografów żelowo-permeacyjnych (GPC) z wyposażeniem
Rok 2008 informacja 5
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości poniżej progów 206 000 euro na dostawę i transport do siedziby zamawiającego fabrycznie nowych artykułów papierniczo-biurowych na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu w roku 2008 prowadzonym w trybie zapytania o cenę
Rok 2008 informacja 4
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości poniżej progów 206 000 euro na dostawę i transport do siedziby zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów, kserografów, komputerów na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu w roku 2008 prowadzonym w trybie zapytania o cenę
Rok 2008 informacja 3
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (206 000 euro) na zakup stereoskopowego mikroskopu naukowo-badawczego z kamerą cyfrową i oprogramowaniem
Rok 2008 informacja 2
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (206 000 euro) na zakup samochodu osobowego (1 szt.) na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin.
Rok 2008 informacja 1
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (211 000 euro) na zakup aparatury laboratoryjnej na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin, w tym: cieplarki mikrobiologiczne (3 szt.), termocykler gradientowy (1szt.), sterylizator temperaturowy (3 szt.), wytrząsarka hodowlana inkubowana (3 szt.), zamrażarka (2 szt.), komora laminarna do PCR (3 szt.).

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony