Promowane podstrony

Treść strony

Publikacje 2006 - Prace naukowe
(recenzowane)
Inne Streszczenia
na Sesję IOR
Publikacje 2006 - Publikacje nierecenzowane

Z konferencji, sympozjów i seminariów zagranicznych i krajowych.

1.      Wachowiak  M., Kierzek R. 2006. Efektywność wykonania zabiegów ochronnych w uprawach polowych w zależności od stanu fizjologicznego roślin i warunków zabiegu. Racjonalna Technika Ochrony Roślin. Materiały z V Konferencji, Skierniewice 4-5.10.2006: 108-114.

 

Publikacje 2006 - Prace popularno-naukowe
Prace popularno-naukowe
Instrukcje wdrożeniowe, materiały szkoleniowe, konferencyjne
  1. Adamczewski K., Paradowski A. 2006. Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowski Manden) Ulotka wydana przez PIOR. ss 4.

  2. Paradowski A. 2006. Metody odchwaszczania buraka cukrowego. Materiały konferencyjne – Aktualne zagadnienia produkcji buraków cukrowych na tle planowanej reformy rynku cukru w Unio Europejskiej – Stare Pole: 14-20.

  3. Paradowski A. 2006. Dobra jakość nasion rzepaku na plantacjach produkcyjnych –  materiały szkoleniowe 21-22 luty 2006. Oddziaływanie chwastów występujących na  plantacji rzepaku na redukcję plonów i pogorszenie jakości nasion. IHAR Oddział w Poznaniu: 18-21.

  4. Paradowski A. 2006. Integrowana ochrona roślin rolniczych przed chwastami. Dobra Praktyka Ochrony Roślin gwarancją odpowiedniej jakości produktów roślinnych. Szkolenie IOR Poznań 28-29.09.2006: 19-28.

  5. Paradowski A. 2006. Agroekologiczne podstawy ograniczenia zagęszczenia chwastów  w uprawie ziemniak. Integrowana  Ochrona Upraw Rolniczych ze szczególnym  uwzględnieniem ziemniak – materiały szkoleniowe IOR 24-25.10.06: 139-147

Publikacje 2006 - Książki
  1. Wałkowski T., Bartkowiak-Broda I., Krzymański J., Mrówczyński M., Korbas M., Paradowski A. 2006. Rzepak ozimy – Proekologiczna technologia uprawy. IHAR Poznań. ss: 170.

     

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony