Promowane podstrony

Treść strony

Mgr inż. Krystyna Miklaszewska

Główny specjalista

Tel. +48 61  864 9088

e-mail: K.Miklaszewska@iorpib.poznan.pl

Specjalista z zakresu:

  • biologii i zwalczania chwastów

  • oceny działania herbicydów

  • regulacji zachwaszczenia w uprawach rolniczych.

 

Szczególnymi zagadnieniami pracy badawczej są:

  • reakcje roślin uprawnych i chwastów na herbicydy, regulatory wzrostu
    i adiuwanty.

  • biologia i zwalczanie chwastów.

  • obce roślinne gatunki inwazyjne.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony