Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony

RADA NAUKOWA IOR-PIB

Lista członków Rady Naukowej
Instytutu Ochrony Roślin – PIB   VIII kadencji

L.p.

 Imię i Nazwisko

Uczelnia/Instytut

1.

 Prof. dr hab. Edward GACEK

COBORU

2.

 Prof. dr hab. Michał HUREJ

UP Wrocław

3.

 Prof. dr hab. Małgorzata JĘDRYCZKA

IGR-PAN

4.

 Prof. dr hab. Marek KORBAS

IOR-PIB

5.

 Prof. dr hab. Wiesław KOZIARA

UP Poznań

6.

 Prof. dr hab. Jan KOZŁOWSKI

IOR-PIB

7.

 Prof. dr hab. Henryk POSPIESZNY

IOR-PIB

8.

 Prof. dr hab. Tadeusz PRACZYK,
 Z-ca Dyrektora ds. Naukowo- Badawczych

IOR-PIB

9.

 Prof. dr hab. Stefan PRUSZYŃSKI

IOR-PIB

10.

 Prof. dr hab. Grzegorz SCHROEDER

UAM Poznań

11.

 Prof. dr hab. Grzegorz SKRZYPCZAK

UP Poznań

12.

 Prof. dr hab. Marek TOMALAK

IOR-PIB

13.

 Prof. dr hab. Danuta SOSNOWSKA,
 Dyrektor IOR-PIB

IOR-PIB

14.

 Prof. dr hab. Paweł WĘGOREK

IOR-PIB

15.

 Dr hab. Paweł BEREŚ, prof. nadzw.

IOR-PIB

16.

 Dr hab. Natasza BORODYNKO, prof. nadzw.

IOR-PIB

17.

 Dr hab. Mariola GŁAZEK, prof. nadzw.

IOR-PIB

18.

 Dr hab. Roman KIERZEK, prof. nadzw.

IOR-PIB

19.

 Dr hab. Kinga MATYSIAK

IOR-PIB

20.

 Dr hab. Monika MICHEL, prof. nadzw.

IOR-PIB

21.

 Dr hab. Jacek PISZCZEK, prof. nadzw.

IOR-PIB

22.

 Dr hab. Cezary TKACZUK, prof. nadzw.

UP-H Siedlce

23.

 Dr Pankracy BUBNIEWICZ

IOR-PIB

24.

 Dr Żaneta FIEDLER

IOR-PIB

25.

 Dr Roman IZDEBSKI

PITIWN Warszawa

26.

 Dr Ryszard JAWORSKI

WODR

27.

 Dr Tomasz KAŁUSKI

IOR-PIB

28.

 Dr Krzysztof KIELAK

MRiRW Warszawa

29.

 Dr Paweł OLEJARSKI

IOR-PIB

30.

 Dr Tomasz STOBIECKI

IOR-PIB

31.

 Mgr Adam BŁOCHOWIAK

WIORiN Poznań

 

Prezydium Rady Naukowej VIII kadencji

L.p.

 Imię i Nazwisko

Funkcja

1.

Prof. dr hab. Marek KORBAS

przewodniczący

2.

Prof. dr hab. Marek TOMALAK

z-ca przewodniczącego

3.

Dr hab. Roman KIERZEK, prof. nadzw.

z-ca przewodniczącego

4.

Prof. dr hab. Grzegorz SKRZYPCZAK

członek

5.

Dr hab. Monika MICHEL, prof. nadzw.

członek

6.

Dr hab. Jacek PISZCZEK, prof. nadzw.

członek

7.

Dr hab. Kinga MATYSIAK

sekretarz

 

 

Komisja Rady Naukowej IOR-PIB
do spraw działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej

L.p.

 Imię i Nazwisko

Funkcja

1.

Prof. dr hab. Henryk POSPIESZNY

przewodniczący

2.

Prof. dr hab. Tadeusz PRACZYK

członek

3.

Prof. dr hab. Grzegorz SCHROEDER

członek

4.

Prof. dr hab. Stefan PRUSZYŃSKI

członek

5.

Dr hab. Mariola GŁAZEK, prof. nadzw.

członek

6.

Dr Ryszard JAWORSKI

członek

 

Komisja Rady Naukowej IOR-PIB
do spraw kwalifikacji i rozwoju kadry naukowej

L.p.

 Imię i Nazwisko

Funkcja

1.

Prof. dr hab. Jan KOZŁOWSKI

przewodniczący

2.

Prof. dr hab. Wiesław KOZIARA

członek

3.

Prof. dr hab. Michał HUREJ

członek

4.

Prof. dr hab. Małgorzata JĘDRYCZKA

członek

5.

Dr hab. Natasza BORODYNKO, prof. nadzw.

członek

Komisja Rady Naukowej IOR-PIB
do spraw ekonomiczno-finansowych

L.p.

 Imię i Nazwisko

Funkcja

1.

Dr hab. Roman KIERZEK, prof. nadzw.

przewodniczący

2.

Dr Żaneta FIEDLER

członek

3.

Dr hab. Paweł BEREŚ

członek

4.

Dr Tomasz STOBIECKI

członek

5.

Mgr Adam BŁOCHOWIAK

członek

Komisja Rady Naukowej IOR-PIB
do spraw przyznawania dotacji celowej Młodym Naukowcom

L.p.

 Imię i Nazwisko

Funkcja

1.

Prof. dr hab. Marek TOMALAK

przewodniczący

2.

Prof. dr hab. Jan KOZŁOWSKI

członek

3.

Prof. dr hab. Tadeusz PRACZYK

członek

4.

Dr Paweł OLEJARSKI

członek

5.

Dr Tomasz KAŁUSKI

członek

 

Kompetencje Rady Naukowej
Rada Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o instytutach badawczych ( Dz. U. Nr 96 poz. 618 z dnia 4 czerwca 2010r. )

Wybrane strony

 • Rdza brunatna
 • Zakład Badania Ś.O.R.
 • Atlas chorób roślin rolniczych
 • Polsoja
 • Atlas chwastów
 • Zaraza ziemniaka
 • Zalecenia online
 • Atlas szkodników
 • PSA
 • Kalkulator opłacalności
 • Biblioteka Bazy Archiwum
 • Wydawnictwa

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
S.Konarski@iorpib.poznan.pl

Licencja

CC BY 3.0

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.