Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony

RADA NAUKOWA IOR-PIB

Lista członków Rady Naukowej IX kadencji
Instytutu Ochrony Roślin – PIB

 

L.p.

 Imię i Nazwisko

 Uczelnia/Instytut

1.

 Prof. dr hab. Michał HUREJ

 UP Wrocław

2.

 Prof. dr hab. Anna GOŹDZICKA-JÓZEFIAK

 UAM Poznań

3.

 Prof. dr hab. Marek KORBAS

 IOR-PIB

4.

 Prof. dr hab. Tomasz KUROWSKI

 UWM Olsztyn

5.

 Prof. dr hab. Mariusz KUCHARSKI

 IUNG Wrocław

6.

 Prof. dr hab. Ewa ŁOJKOWSKA

 UG Gdańsk

7.

 Prof. dr hab. Andrzej MOCEK

 UP Poznań

8.

 Prof. dr hab. Marek MRÓWCZYŃSKI

 IOR-PIB

9

 Prof. dr hab. Henryk POSPIESZNY

 IOR-PIB

10.

 Prof. dr hab. Grzegorz SCHROEDER

 UAM Poznań

11.

 Prof. dr hab. Barbara SZPAKOWSKA

 UP Poznań

12.

 Prof. dr hab. Grzegorz SKRZYPCZAK

 UP Poznań

13.

 Prof. dr hab. Marek TOMALAK

 IOR-PIB

14.

 Prof. dr hab. Paweł WĘGOREK

 IOR-PIB

15.

 Dr hab. Paweł BEREŚ, prof. nadzw.

 IOR-PIB

16.

 Dr hab. Natasza BORODYNKO-FILAS, prof. nadzw.

 IOR-PIB

17.

 Dr hab. Mariola GŁAZEK, prof. nadzw.

 IOR-PIB

18.

 Dr hab. Roman KIERZEK, prof. nadzw.

 IOR-PIB

19.

 Dr hab. Robert LAMPARSKI

 UP Bydgoszcz

20.

 Dr hab. Kinga MATYSIAK, prof. nadzw.

 IOR-PIB

21.

 Dr hab. Jacek PISZCZEK, prof. nadzw.

 IOR-PIB

22.

 Dr hab. Cezary TKACZUK, prof. nadzw.

 UP-H Siedlce

23.

 Dr hab. Anna TRATWAL

 IOR-PIB

24.

 Dr hab. Andrzej WÓJTOWICZ

 IOR-PIB

25.

 Dr Żaneta FIEDLER

 IOR-PIB

26.

 Dr Sylwia KACZMAREK

 IOR-PIB

27.

 Dr Tomasz KAŁUSKI

 IOR-PIB

28.

 Dr Krzysztof KIELAK

 MRiRW Warszawa

29.

 Dr Tomasz STOBIECKI

 IOR-PIB

30.

 Mgr Andrzej CHODKOWSKI

 GIORIN Warszawa

31.

 Mgr Wiesława NOWAK

 WODR Poznań

32.

 Mgr Piotr DOLIGALSKI

 PZPRZ Błonie

Prezydium Rady Naukowej IX kadencji

L.p.

 Imię i Nazwisko

 Funkcja

1.

 Prof. dr hab. Grzegorz SKRZYPCZAK

 przewodniczący

2.

 Dr hab. Natasza BORODYNKO-FILAS, prof. nadzw.

 I Z-ca przewodniczącego

3.

 Prof. dr hab. Marek TOMALAK

 Z-ca przewodniczącego

4.

 Dr hab. Roman KIERZEK, prof. nadzw.

 Z-ca przewodniczącego

5.

 Prof. dr hab. Marek KORBAS

 członek

6.

 Dr hab. Mariola GŁAZEK, prof. nadzw.

 członek

7.

 Dr hab. Kinga MATYSIAK, prof. nadzw.

 sekretarz

 

 

 

Komisja Rady Naukowej IOR-PIB
do spraw działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej

L.p.

 Imię i Nazwisko

 Funkcja

1.

 Prof. Henryk POSPIESZNY

 przewodniczący

2.

 Prof. dr hab. Marek MRÓWCZYŃSKI

 członek

3.

 Dr hab. Mariola GŁAZEK, prof. nadzw.

 członek

4.

 Prof. dr hab. Grzegorz SCHROEDER

 członek

5.

 Prof. dr hab. Michał HUREJ

 członek

6.

 Prof. dr hab. Marek KORBAS

 członek

 

Komisja Rady Naukowej IOR-PIB
do spraw kwalifikacji i rozwoju kadry naukowej

L.p.

 Imię i Nazwisko

 Funkcja

1.

 Prof. dr hab. Jan WĘGOREK

 przewodniczący

2.

 Prof. dr hab. Barbara SZPAKOWSKA

 członek

3.

 Prof. dr hab. Anna GOŹDZICKA-JÓZEFIAK

 członek

4.

 Dr hab. Natasza BORODYNKO-FILAS, prof. nadzw.

 członek

5.

 Prof. dr hab. Andrzej MOCEK

 członek

 

Komisja Rady Naukowej IOR-PIB
do spraw ekonomiczno-finansowych

L.p.

 Imię i Nazwisko

 Funkcja

1.

 Prof. dr hab. Marek MRÓWCZYŃSKI

 przewodniczący

2.

 Dr hab. Roman KIERZEK, prof. nadzw.

 członek

3.

 Dr Żaneta FIEDLER

 członek

4.

 Dr Tomasz STOBIECKI

 członek

5.

 Dr Tomasz KAŁUSKI

 członek

Kompetencje Rady Naukowej
Rada Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o instytutach badawczych ( Dz. U. Nr 96 poz. 618 z dnia 4 czerwca 2010r. )

Wybrane strony

  • Biblioteka Bazy Archiwum
  • Wydawnictwa
  • Polsoja
  • Atlas chwastów
  • PSA
  • Kalkulator opłacalności
  • Atlas szkodników
  • Zakład Badania Ś.O.R.
  • Atlas chorób roślin rolniczych
  • Zalecenia online

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
S.Konarski@iorpib.poznan.pl

Licencja

CC BY 3.0

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.