Promowane podstrony

Treść strony

Publikacje w czasopismach posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF)

Publikacje w innych czasopismach wymienionych w części B wykazu ministra

Wykaz monografii naukowych oraz rozdziałów w monografiach naukowych.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony