Promoted subpages

Page content

Publications

WAŚKO R., MICHAŁEK K., PACHOLSKA J., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A., GOŹDZICKA-JÓZEFIAK A., SOWIŃSKI J. (2005) Clinical significance of the insulin-like growth factor I gene promoter (P1) polymorphism in thyroid nodular disease. Neuroendocrinology Letters, 26(6): 699-703

 

OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A., DURZYŃSKI Ł., GOŹDZICKA-JÓZEFIAK A. (2005) Insulinopodobny czynnik wzrostu I i białka z nim oddziałujące. Minireview. Postepy Biochemii, 51(1): 69-79

 

OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A., Rozdział: Klonowanie obcego DNA do faga M13, w Ćwiczenia z Wirusologii Molekularnej (pod red. A. Goździckiej-Józefiak) Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005: 53-59

 

KĘDZIA A., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A., PACHOLSKA-BOGALSKA J., OBARA-MOSZYŃSKA M., KORMAN E., GOŹDZICKA-JÓZEFIAK A. (2006) Genetic variants in the promoter region of the IGF-I gene as a reason for short stature. Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism, 19(5): 733-740

 

DOBOSZ R., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A., KORNOBIS S. (2006) Globodera artemisiae (Eroshenko et Kazachenko 1972) (Nematoda: Heteroderidae) from Poland. Journal of Plant Protection Research, 46(4): 403-407

 

PELCZYK M., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A., POSPIESZNY H. (2006) Subwirusowe cząsteczki RNA związane z wirusami roślinnymi typu ss(+)RNA. Postępy Biochemii, 52: 212-221

 

NOWACZYK K., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A. (2006) Wybrane mechanizmy nabywania odporności organizmów na środki ochrony roślin. Postępy Biologii Komórki, 33: 137-159

 

NAWROT R., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A., PACHOLSKA-BOGALSKA J., BRONIARCZYK J., GOŹDZICKA-JÓZEFIAK A. (2006) Białka roślinne zaangażowane w obronę roślin przed patogenami, W: H. Koroniak, J. Barciszewski (red.), Na Pograniczu Chemii i Biologii, Wydawnictwo Naukowe UAM Tom XV, 117-139

 

WĘGOREK P., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A., ZAMOJSKA J., NOWACZYK K. (2006) Resistance of Pollen Beetle (Meligethes aeneus F.) in Poland. Resistant Pest Management Newsletter, 16: 28-29

 

OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A., NOWACZYK K., BUDZISZEWSKA M., CZERWONIEC A., POSPIESZNY H. (2008) The sequence and model structure analysis of three Polish Peanut stunt virus strains. Virus Genes, 36(1): 221-229

 

BUDZISZEWSKA M., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A., WIECZOREK P., POSPIESZNY H. (2008) The nucleotide sequence of a Polish isolate of Tomato torrado virus. Virus Genes, 37(3): 400-406

 

OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A., NOWACZYK K., HOŁYSZ M., GAWLAK M., NAWROT J. (2008) Molecular techniques for the detection of granary weevil (Sitophilus granaries L.) in wheat and flour. Food Additives and Contaminants, 25(10): 1179-1188

 

NOWACZYK K., DOBOSZ R., KORNOBIS S., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A. (2008) TaqMan REAL-Time PCR-based approach for differentiation between Globodera rostochiensis (golden nematode) and Globodera artemisiae species. Parasitology Research, 103(3): 577-581

 

KAMIŃSKA K.H., BARANIAK U., BONIECKI M., NOWACZYK K., CZERWONIEC A., BUJNICKI J.M. (2008) Structural bioinformatics analysis of enzymes involved in the biosynthesis pathway of the hypermodified nucleoside ms(2)io(6)A37 in tRNA. Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics, 70(1): 1-18

 

OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A., BUDZISZEWSKA M., POSPIESZNY H. (2008) Complete nucleotide sequence of a Polish strain of Peanut stunt virus (PSV-P) that is related to but not a typical member of subgroup I. Acta Biochimica Polonica, 55(4): 731-739

 

OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A., SOSNOWSKA D. (2008) Czynniki chorobotwórcze w biologicznym zwalczaniu nicieni – szkodników roślin. Biotechnologia, 2(79): 115-130

 

NOWACZYK K., DOBOSZ R., BUDZISZEWSKA M., KORNOBIS S., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A. (2008) Charakterystyka morfometryczna i genetyczna polskich populacji Meloidogyne hapla oraz Meloidogyne arenaria. Progress of Plant Protection, 48(1): 126-130

 

NOWACZYK K., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A., GAWLAK M., OLEJARSKI P., NAWROT J. (2008) The RAPD analysis of genetic variability in Sitophilus granaries (granary weevil) populations. Journal of Plant Protection, 48(4): 429-436

 

POSPIESZNY H., BORODYNKO N., HASIÓW B., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A., BUDZISZEWSKA M. (2008) Wirus nekrozy pomidora (Tomato torrado virus) – nowy patogen pomidora. Progress In Plant Protection, 48(3): 1085-1096

 

DOBOSZ R., OBRĘPALSKA- STĘPLOWSKA A., NOWACZYK K., KORNOBIS S. (2008) Diagnostyka nicieni- pasożytów roślin objętych regulacjami prawnymi. Instrukcja do rozpoznawania gatunków z rodzaju Globodera.

 

DOBOSZ R., OBRĘPALSKA- STĘPLOWSKA A., NOWACZYK K., KORNOBIS S. (2008) Diagnostyka nicieni- pasożytów roślin objętych regulacjami prawnymi. Instrukcja do rozpoznawania gatunków z rodzaju Meloidogyne.

 

NOWACZYK K., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A., GAWLAK M., THRONE J.E., OLEJARSKI P., NAWROT J. (2009) Molecular techniques for detection of Tribolium confusum infestations in stored products. Journal of Economic Entomology, 102(4): 1691-1695

 

POSPIESZNY H., BUDZISZEWSKA M., HASIÓW-JAROSZEWSKA B., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A., BORODYNKO N. (2010) Biological and Molecular Characterization of Polish Isolates of Tomato torrado virus. Journal of Phytopathology, 158(1): 56-62

 

BUDZISZEWSKA M., WIECZOREK P., NOWACZYK K., BORODYNKO N., POSPIESZNY H., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A. (2010) First report of Potato mop-top virus on potato in Poland. Plant Disease, 94(7): 920-920. DOI: 10.1094/PDIS-94-7-0920A

 

SANTALA J., SAMUILOVA O., HANNUKKALA A. , LATVALA S., KORTEMAA  H., BEUCH U., KVARNHEDEN A., PERSSON P., TOPP K., ORSTAD K., SPETZ C., NIELSEN S.L., KIRK H.G., BUDZISZEWSKA M., WIECZOREK P., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A., POSPIESZNY H., KRYSZCZUK A., SZTANGRET-WIŚNIEWSKA J., YIN Z., CHRZANOWSKA M., ZIMNOCH-GUZOWSKA E., JACKEVICIENE E., TALUNTYTE L., PUPOLA N., MIHAILOVA J., LIELMANE I., JÄRVEKÜLG L., KOTKAS K., ROGOZINA E., SOZONOV A., TIKHONOVICH I., HORN P., BROER I., KUUSIENE S., STANIULIS J., UTH J.G., ADAM G., VALKONEN J.P.T. (2010) Detection, distribution and control of Potato mop-top virus, a soil-borne virus, in northern Europe. Annals of Applied Biology, 157: 163-178

 

WIECZOREK P., BUDZISZEWSKA M., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A. (2010). Wykorzystanie techniki HRM do identyfikacji pojedynczych zmian w 3’UTR RNA polskich izolatów wirusa ToTV. Progress In Plant Protection, 50(3)

 

OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A. (2010) Zastosowanie biotechnologii w ochronie roślin przed nicieniami. Progress in Plant Protection, 50(3)

 

KIERZEK D., DOBOSZ R., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A. (2010) Diagnostyka molekularna polskich populacji niszczyka zjadliwego (Ditylenchus dipsaci). Progress in Plant Protection, 50(3)

 

OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A. (2010) Rola satRNA w patogenezie szczepów wirusa karłowatości orzecha ziemnego (PSV) występujących w Polsce. Rozprawy Naukowe Instytutu Ochrony Roślin, 22: 1-110

 

NOWACZYK K., DOBOSZ R., BUDZISZEWSKA M., KAMASA J., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A. (2011) Analysis of diversity of golden potato cyst nematode (Globodera rostochiensis) populations from Poland using molecular approaches. Journal of Phytopathology, 159(11-12): 759-766

 

OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A., BUDZISZEWSKA M., WIECZOREK P., CZEROWONIEC A. (2012) Analysis of two strains of Peanut stunt virus: satRNA-associated and satRNA free. Virus Genes, 44(3): 513-521

 

OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A., WIECZOREK P., BUDZISZEWSKA M., JESZKE A., RENAUT J. (2013) How can plant virus satellite RNAs alter the effects of plant virus infection? A study of the changes in the Nicotiana benthamiana proteome after infection by Peanut stunt virus in the presence or absence of its satellite RNA. Proteomics, 13(14): 2162-2175. doi: 10.1002/pmic.201200056

 

WIECZOREK P., WRZESIŃSKA B., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A. (2013) Assessment of reference gene stability influenced by extremely divergent disease symptoms in Solanum lycopersicum L. Journal of Virological Methods, 194(1-2): 161-168

 

WIECZOREK P., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A. (2013) Multiplex RT-PCR reaction for simultaneous detection of Tomato torrado virus and Pepino mosaic virus co-infecting Solanum lycopersicum. Journal of Plant Protection Research, 53: 289-294

 

BUDZISZEWSKA M., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A. (2013) Analysis of the interaction between Tomato torrado virus proteins using the yeast two-hybrid system. Journal of Plant Protection Research, 53: 416-423

 

JESZKE A., BUDZISZEWSKA M., DOBOSZ R., STACHOWIAK A., PROTASEWICZ D., WIECZOREK P., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A. (2014) A comparative and phylogenetic study of the Ditylenchus dipsaci, Ditylenchus destructor and Ditylenchus gigas populations occurring in Poland. Journal of Phytopathology, 162: 61-67. doi: 10.1111/jph.12161

 

PRZYBYLSKA A., BUDZISZEWSKA M., KLEJDYSZ T., NAWROT J., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A. (2014) High stability of a mitochondrial genetic marker mtCOII in Polish Colorado potato beetle populations. American Journal of Potato Research, 91: 720-725

 

WRZESIŃSKA B., CZERWONIEC A., WIECZOREK P., WĘGOREK P., ZAMOJSKA A., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A. (2014) A survey of pyrethroid-resistant populations of Meligethes aeneus F. in Poland indicates the incidence of numerous substitutions in the pyrethroid target site of voltage-sensitive sodium channels in individual beetles. Insect Molecular Biology, 23: 682-693. doi: 10.1111/imb.12112

 

BUDZISZEWSKA M., WIECZOREK P., ZHANG Y., FRISHMAN D., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A. (2014) Genetic variability within the Polish tomato torrado virus Kra isolate caused by deletions in the 3`-untranslated region of genomic RNA1. Virus Research, 185: 47-52

 

WIECZOREK P., WĘGOREK P., PROTASEWICZ D., ZAMOJSKA J., BUDZISZEWSKA M., MRÓWCZYŃSKI M., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A. (2014) Changes in the expression of mitochondrial cytochrome oxidase subunits due to pyrethroid intoxication in pyrethroid-resistan pollen beetles, Meligethes aeneus (Coleoptera: Nitidulidae). Journal of Plant Diseases and Protection, 121: 89-95.

 

DOBOSZ R., BUDZISZEWSKA M., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A. (2014) Instrukcja rozpoznawania gatunków z rodzaju Globodera. Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Institytut Badawczy, 24 strony, ISBN 978-83-89867-92-6

 

WIECZOREK P, BUDZISZEWSKA M., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A. (2015) Construction of infectious clones of tomato torrado virus and their delivery by agroinfiltration. Archives of Virology, 160(2): 517-521. doi: 014-2266-1

 

JESZKE A., DOBOSZ R., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A. (2015) A fast and sensitive method for the simultaneous identification of three important nematode species of the genus Ditylenchus. Pest Management Science, 71: 243-249. doi: 10.1002/ps.3788

 

OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A., RENAUT J., PLANCHON S., WIECZOREK P., PRZYBYLSKA A., BARYLSKI J., PALUKAITIS P. (2015) Effect of temperature on the pathogenesis, accumulation of viral and satellite RNAs and on plant proteome in peanut stunt virus and satellite RNA-infected plants. Frontiers in Plant Science, 6: 903. doi: 10.3389/fpls.2015.00903

 

PRZYBYLSKA A., FIEDLER Ż., KUCHARCZYK H., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A. (2015) Detection of the quarantine species Thrips palmi by loop-mediated isothermal amplification. PLoS ONE, 10(3): e0122033

 

JESZKE A., DOBOSZ R., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A. (2015) A fast and sensitive method for the simultaneous identification of three important nematode speices of the genus Ditylenchus. Pest Management Science, 71: 243-249. doi: 10.1002/ps.3788

 

WIELKOPOLAN B., WALCZAK F., PODLEŚNY A., NAWROT R., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A. (2015) Identification and partial characterization of proteases in larval preparations of the cereal leaf beetle (Oulema melanopus, Chrysomelidae, Coleoptera). Archives of Insect Biochemistry and Physiology, 88, 192–202. doi: 10.1002/arch.21223

 

WIECZOREK P., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A. (2015) Suppress to Survive – Implication of Plant Viruses in PTGS. Plant Molecular Biology Reporter, 33: 335-346

 

KRAWCZYK K., SZYMAŃCZYK M., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A. (2015) Prevalence of endosymbionts in Polish populations of Leptinotarsa decemlineata (Coleoptera: Chrysomelidae) Journal of Insect Science, 15(1): 106. doi: 10.1093/jisesa/iev085

 

BUDZISZEWSKA M., POSPIESZNY H., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A. (2015) Genome Characteristics, Phylogeny and Varying Host Specificity of Polish Kra and Ros Isolates of Tomato torrado virus. Journal of Phytopathology, 164(4): 281-285. doi: 10.1111/jph.12417

 

WIECZOREK P., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A. (2016) A single amino acid substitution in movement protein of tomato torrado virus influences TOTV infectivity in Solanum lycopersicum. Virus Research, 213: 32-36. doi: 10.1016/j.virusres.2015.11.008

 

OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A., CZERWONIEC A., WIECZOREK P., WRZESIŃSKA B. (2016) Insight into the Meligethes aeneus voltage-sensitive sodium channel structure and an attempt to select the best pyrethroid ligands. Pest Management Science, 72, 162-171. doi: 10.1002/ps.3984

 

WIELKOPOLAN B., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A. (2016) Three-way interaction among plants, bacteria, and coleopteran insects. Planta, 244(2): 313-332.

 

GÓRALSKI M., SOBIESZCZAŃSKA P.,  OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A., ŚWIERCZ A., ŻMIEŃKO A., FIGLEROWICZ M. (2016). A gene expression microarray for Nicotiana benthamiana based on de novo transcriptome sequence assembly. Plant Methods, 12(1): 28.

 

BUDZISZEWSKA M., WIECZOREK P., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A. (2016) One-step reverse transcription loop-mediated isothermal amplification (RT-LAMP) for detection of tomato torrado virus. Archives of Virology, 161(5): 1359-1364.

 

OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A., WIECZOREK P., WRZESIŃSKA B. (2016) Construction of agroinfectious copies of the plant virus species belonging to Cucumovirus and Torradovirus. New Biotechnology, 33: S157.

 

BUDZISZEWSKA M, POSPIESZNY H., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A. (2016) Genome characteristics, phylogeny and varying host specificity of Polish Kra and Ros isolates of tomato torrado virus. Journal of Phytopathology, 164(4): 281-285.

 

PRZYBYLSKA A., FIEDLER Ż., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A. (2016) PCR-RFLP method to distinguish Frankliniella occidentalis, Frankliniella intonsa, Frankliniella pallida and Frankliniella tenuicornis. Journal of Plant Protection Research, 56(1): 60-66.

 

ŚMIGLAK M., KUKAWKA R., LEWANDOWSKI P., BUDZISZEWSKA M., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A., KRAWCZYK K., ZWOLIŃSKA A., POSPIESZNY H. (2016) New Dual Functional Salts Based on Cationic Derivative of Plant Resistance Inducer Benzo [1.2. 3] thiadiazole-7-carbothioic Acid, S-Methyl Ester. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 4(6): 3344-3351

 

WIECZOREK P., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A. (2016) The N-terminal fragment of the tomato torrado virus RNA1-encoded polyprotein induces a hypersensitive response (HR)-like reaction in Nicotiana benthamiana. Archives of virology, 161(7): 1849-1858

 

WRZESIŃSKA B., KIERZEK R., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A. (2016) Evaluation of six commonly used reference genes for gene expression studies in herbicide-resistant Avena fatua biotypes. Weed Research, 56(4): 284-292

 

WRZESIŃSKA B., WIECZOREK P., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A. (2016) Recombination-based generation of the agroinfectious clones of Peanut stunt virus. Journal of Virological Methods, 237: 179-186

 

PRZYBYLSKA A., FIEDLER Ż., FRĄCKOWIAK P., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A. (2017) Real-time PCR assay for distinguishing Frankliniella occidentalis and Thrips palmi. Bulletin of Entomological Research, 1-8

 

SKWIERCZ A. T., KORNOBIS F. W., WINISZEWSKA G., PRZYBYLSKA A., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A., GAWLAK M., SUBBOTIN S. A. (2017) Ditylenchus laurae sp. n. (Tylenchida: Anguinidae) from Poland–a new species of the D. dipsaci complex associated with a water plant, Potamogeton perfoliatus L. Nematology, 19(2): 197-209

 

ŚMIGLAK M., LEWANDOWSKI P., KUKAWKA R., BUDZISZEWSKA M., KRAWCZYK K., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A., POSPIESZNY H. (2017) Dual functional salts of benzo [1.2. 3] thiadiazole-7-carboxylates as a highly efficient weapon against viral plant diseases. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 5(5): 4197-4204

Additional menu

Contact details

Contact details

Poland, 60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

phone no: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony