Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony

Wykaz publikacji

WASKO R, MICHALEK K., PACHOLSKA J, OBREPALSKA-STEPLOWSKA A, GOŹDZICKA-JOZEFIAK A, SOWINSKI J (2005) Clinical significance of the insulin-like growth factor I gene promoter (P1) polymorphism in thyroid nodular disease. Neuro Endocrinol Lett. Dec 29; 26(6):699-703

OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A, DURZYŃSKI Ł, GOŹDZICKA-JÓZEFIAK A (2005) Insulinopodobny czynnik wzrostu I i białka z nim oddziałuj±ce. Minireview. Postepy Biochem vol. 51, 1: 69-79

OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A, Rozdział: Klonowanie obcego DNA do faga M13, w Ćwiczenia z Wirusologii Molekularnej (pod red. A. Goździckiej-Józefiak) Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005: 53-59

KĘDZIA A, OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A., PACHOLSKA-BOGALSKA J, OBARA-MOSZYŃSKA M, KORMAN E, GOŹDZICKA-JÓZEFIAK A (2006) Genetic variants in the promoter region of the IGF-I gene as a reason for short stature. J Pediatr Endocrinol 19 (5): 733-739

DOBOSZ R, OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A, KORNOBIS S (2006) Globodera artemisiae (Eroshenko et Kazachenko 1972) (Nematoda: Heteroderidae) from Poland. J. Plant Protection Res. 46 no 4: 403-407

PELCZYK M, OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A, POSPIESZNY H (2006) Subwirusowe cząsteczki RNA związane z wirusami roślinnymi typu ss(+)RNA. Postępy Biochemii 52; 212-221

NOWACZYK K, OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A (2006) Wybrane mechanizmy nabywania odporności organizmów na środki ochrony roślin. Postępy Biologii Komórki. 33: 137-159

NAWROT R., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A., PACHOLSKA-BOGALSKA J., BRONIARCZYK J., GOŹDZICKA-JÓZEFIAK A. (2006) Białka roślinne zaangażowane w obronę roślin przed patogenami, W: H. Koroniak, J. Barciszewski (red.), Na Pograniczu Chemii i Biologii, Wydawnictwo Naukowe UAM Tom XV, 117-139,

WĘGOREK P, OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A, ZAMOJSKA J, NOWACZYK K (2006) Resistance of Pollen Beetle (Meligethes aeneus F.) in Poland. Resistant Pest Management Newsletter. Fall 2006: 28-29

OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A., NOWACZYK K., BUDZISZEWSKA M., CZERWONIEC A., POSPIESZNY H. (2008) The sequence and model structure analysis of three Polish Peanut stunt virus strains. Virus Genes 36(1):221-9

BUDZISZEWSKA M., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A., WIECZOREK P., POSPIESZNY H. (2008) The nucleotide sequence of a Polish isolate of Tomato torrado virus. Virus Genes 37:400-406

OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A., NOWACZYK K., HOŁYSZ M., GAWLAK M., NAWROT J. (2008) Molecular techniques for the detection of granary weevil (Sitophilus granarius L.) in wheat and flour. Food Addit Contam. 25(10):1179-88

NOWACZYK K., DOBOSZ R., KORNOBIS S., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A. (2008) TaqMan REAL-Time PCR-based approach for differentiation between Globodera rostochiensis (golden nematode) and Globodera artemisiae species. Parasitol Res.103(3):577-81

KAMIŃSKA K.H., BARANIAK U., BONIECKI M., NOWACZYK K., CZERWONIEC A., BUJNICKI J.M. (2008) Structural bioinformatics analysis of enzymes involved in the biosynthesis pathway of the hypermodified nucleoside ms(2)io(6)A37 in tRNA. Proteins, 70(1):1-18

OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A, BUDZISZEWSKA M, POSPIESZNY H (2008) Complete nucleotide sequence of a Polish strain of Peanut stunt virus (PSV-P) that is related to but not a typical member of subgroup I. Acta Biochim Pol. 55(4): 731-739

OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A., SOSNOWSKA D (2008) Czynniki chorobotwórcze w biologicznym zwalczaniu nicieni – szkodników roślin. Biotechnologia 2(79):115-130

NOWACZYK K., DOBOSZ R., BUDZISZEWSKA M., KORNOBIS S., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A. (2008) Charakterystyka morfometryczna i genetyczna polskich populacji Meloidogyne hapla oraz Meloidogyne arenaria. Progress of Plant Protection, 48(1):126-130

NOWACZYK K., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A., GAWLAK M., OLEJARSKI P., NAWROT J. (2008). The RAPD analysis of genetic variability in Sitophilus granarius (granary weevil) populations. Journal of Plant Protection 48(4):429-436

POSPIESZNY H., BORODYNKO N., HASIÓW B., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A., BUDZISZEWSKA M. (2008) Wirus nekrozy pomidora (Tomato torrado virus) – nowy patogen pomidora. Progress In Plant Protection 48(3): 1085-1096

DOBOSZ R., OBRĘPALSKA- STĘPLOWSKA A., NOWACZYK K., KORNOBIS S. 2008. Diagnostyka nicieni- pasożytów roślin objętych regulacjami prawnymi. Instrukcja do rozpoznawania gatunków z rodzaju Globodera.

DOBOSZ R., OBRĘPALSKA- STĘPLOWSKA A., NOWACZYK K., KORNOBIS S. 2008. Diagnostyka nicieni- pasożytów roślin objętych regulacjami prawnymi. Instrukcja do rozpoznawania gatunków z rodzaju Meloidogyne

NOWACZYK K, OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A, GAWLAK M, THRONE JE, OLEJARSKI P, NAWROT J (2009) Molecular techniques for detection of Tribolium confusum infestations in stored products. J. Econom. Entomol 102(4): 1691-5

POSPIESZNY H, BUDZISZEWSKA M, HASIOW-JAROSZEWSKA B, OBREPALSKA-STEPLOWSKA A, BORODYNKO N (2010) Biological and Molecular Characterization of Polish Isolates of Tomato torrado virus. J Phytopathol Published 158: 56-62

BUDZISZEWSKA M., WIECZOREK P., NOWACZYK K., BORODYNKO N., POSPIESZNY H., OBREPALSKA-STEPLOWSKA A. (2010) First report of Potato mop-top virus on potato in Poland. Plant Dis 2010; 94, 920; DOI: 10.1094/PDIS-94-7-0920A

J. SANTALA, O. SAMUILOVA , A. HANNUKKALA, S. LATVALA, H. KORTEMAA , U. BEUCH, A. KVARNHEDEN, P. PERSSON, K. TOPP , K. ORSTAD , C. SPETZ , S.L. NIELSEN, H.G. KIRK , M. BUDZISZEWSKA , P. WIECZOREK, A. OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA, H. POSPIESZNY , A. KRYSZCZUK, J. SZTANGRET-WIŚNIEWSKA , Z. YIN, M. CHRZANOWSKA , E. ZIMNOCH-GUZOWSKA, E. JACKEVICIENE , L. TALUNTYTE, N. PUPOLA, J. MIHAILOVA , I. LIELMANE , L. JÄRVEKÜLG, K. KOTKAS, E. ROGOZINA , A. SOZONOV, I. TIKHONOVICH , P. HORN , I. BROER, S. KUUSIENE , J. STANIULIS , J.G. UTH , G. ADAM & J.P.T. VALKONEN (2010) Detection, distribution and control of Potato mop-top virus, a soil-borne virus, in northern Europe, Annals of Applied Biology 157: 163-178

WIECZOREK P., BUDZISZEWSKA M., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A., 2010. Wykorzystanie techniki HRM do identyfikacji pojedynczych zmian w 3’UTR RNA polskich izolatów wirusa ToTV. (Vol 50, No3, Progress In Plant Protection)

OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA (2010) Zastosowanie biotechnologii w ochronie roślin przed nicieniami. Progress in Plant Protection 50(3): 1013-1019

KIERZEK D, DOBOSZ R, OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A. (2010) Diagnostyka molekularna polskich populacji niszczyka zjadliwego (Ditylenchus dipsaci) Progress in Plant Protection 1265-1270

OBREPALSKA-STEPLOWSKA A (2010) Rola satRNA w patogenezie szczepów wirusa karłowatości orzecha ziemnego (PSV) występujących w Polsce. Rozprawy Naukowe Instytutu Ochrony Roślin. Zeszyt 22: 1-110.

NOWACZYK K, DOBOSZ R, BUDZISZEWSKA M, KAMASA J, OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A (2011) Analysis of diversity of Golden Potato Cyst Nematode (Globodera rostochiensis) populations from Poland using molecular approaches. J of Phytopathology 159: 759-766

OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A, BUDZISZEWSKA M, WIECZOREK P, CZEROWONIEC A (2012) Analysis of two strains of Peanut stunt virus: satRNA-associated and satRNA free. Virus Genes 44: 513-521

OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A, WIECZOREK P, BUDZISZEWSKA M, JESZKE A, RENAUT J (2013) How can plant virus satellite RNAs alter the effects of plant virus infection? A study of the changes in the Nicotiana benthamiana proteome after infection by Peanut stunt virus int the presence or absence of its satellite RNA. Proteomics 2013 Apr 12. doi: 10.1002/pmic.201200056. [Epub ahead of print]

WIECZOREK P., WRZESIŃSKA B., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A. (2013) Assessment of reference gene stability influenced by extremely divergent disease symptoms in Solanum lycopersicum L. Journal of Virological Methods,194 (1-2): 161-168.

WIECZOREKP., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A. (2013) Multiplex RT-PCR reaction for simultaneous detection of Tomato torrado virus and Pepino mosaic virus co-infecting Solanum lycopersicum. Journal of Plant Protection Research, 53: 289-294

BUDZISZEWSKA M., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A. (2013) Analysis of theinteraction between Tomato torrado virus proteins using the yeast two-hybrid system. Journal of Plant Protection Research, 53: 416-423

JESZKE A., BUDZISZEWSKA M., DOBOSZ R., STACHOWIAK A., PROTASEWICZ D., WIECZOREK P., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A. (2014) A comparative and phylogenetic study of the Ditylenchusdipsaci, Ditylenchus destructor and Ditylenchusgigas populations occurring in Poland. Journal of Phytopathology, 162: 61–67. doi: 10.1111/jph.12161

PRZYBYLSKA A., BUDZISZEWSKA M., KLEJDYSZ T., NAWROT J., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A. (2014) High stability of a mitochondrial genetic marker mtCOII in Polish Colorado potato beetle populations. American Journal of Potato Research, 91:720 –725

WRZESIŃSKA B., CZERWONIEC A., WIECZOREK P., WĘGOREK P., ZAMOJSKA A., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A. (2014) A survey of pyrethroid-resistant populations of Meligethes aeneus F. in Poland indicates the incidence of numerous substitutions in the pyrethroid target site of voltage-sensitive sodium channels in individual beetles. Insect Molecular Biology,23: 682–693. doi: 10.1111/imb.12112

BUDZISZEWSKA M., WIECZOREK P., ZHANG Y., FRISHMAN D., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A. (2014) Genetic variability within the Polish tomato torrado virus Kra isolate caused by deletions in the 3`-untranslated region of genomic RNA1. Virus Research, 185: 47-52

WIECZOREK P., WĘGOREK P., PROTASEWICZ D., ZAMOJSKA J., BUDZISZEWSKA M., MRÓWCZYŃSKI M., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A. (2014) Changes in the expression of mitochondrial cytochrome oxidase subunits due to pyrethroid intoxication in pyrethroid-resistan pollen beetles, Meligethes aeneus (Coleoptera: Nitidulidae). Journal of Plant Diseases and Protection, 121:89-95.

DOBOSZ R., BUDZISZEWSKA M., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A. (2014) Instrukcja rozpoznawania gatunków z rodzaju Globodera. InstytutOchronyRoślin-PaństwowyInstitytutBadawczy, 24 strony, ISBN 978-83-89867-92-6

WIECZOREK P, BUDZISZEWSKA M., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A. (2015) Construction of infectious clones of tomato torrado virus and their delivery by agroinfiltration. Archives of Virology, 160 (2): 517-521. doi: 014-2266-1

JESZKE A., DOBOSZ R., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A. (2015) A fast and sensitive method for the simultaneous identification of three important nematode species of the genus Ditylenchus. Pest Management Science, 71: 243–249. doi: 10.1002/ps.3788

OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A., RENAUT J., PLANCHON S., WIECZOREK P., PRZYBYLSKA A., BARYLSKI J., PALUKAITIS P. (2015) Effect of temperature on the pathogenesis, accumulation of viral and satellite RNAs and on plant proteome in peanut stunt virus and satellite RNA-infected plants. Frontiers in Plant Science,6:903. doi: 10.3389/fpls.2015.00903

PRZYBYLSKA A., FIEDLER Ż., KUCHARCZYK H., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A. (2015) Detection of the quarantine species Thripspalmi by loop-mediated isothermal amplification. PLoS ONE,10(3): e0122033

JESZKE A., DOBOSZ R., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A. (2015) A fast and sensitive method for the simultaneous identification of three important nematode speices of the genus Ditylenchus. Pest Management Science,71: 243–249. doi: 10.1002/ps.3788

WIELKOPOLAN B., WALCZAK F., PODLEŚNY A., NAWROT R., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A. (2015) Identification and partial characterization of proteases in larval preparations of the cereal leaf beetle (Oulemamelanopus, Chrysomelidae, Coleoptera). Archives of Insect Biochemistry and Physiology,88: 192–202. doi: 10.1002/arch.21223

WIECZOREK P., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A. (2015) Suppress to Survive – Implication of Plant Viruses in PTGS. Plant Molecular Biology Reporter, 33: 335-346

KRAWCZYK K., SZYMAŃCZYK M., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A. (2015) Prevalence of endosymbionts in Polish populations of Leptinotarsadecemlineata (Coleoptera: Chrysomelidae) Journal of Insect Science; 15(1): 106.doi: 10.1093/jisesa/iev085

BUDZISZEWSKA M., POSPIESZNY H., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A. (2015) Genome Characteristics, Phylogeny and Varying Host Specificity of Polish Kra and Ros Isolates of Tomato torrado virus. Journal of Phytopathology, doi: 10.1111/jph.12417

WIECZOREK P., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A. (2016) A single amino acid substitution in movement protein of tomato torrado virus influences TOTV infectivity in Solanum lycopersicum. Virus Research, 213:32-36. doi: 10.1016/j.virusres.2015.11.008

OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A., CZERWONIEC A., WIECZOREK P., WRZESIŃSKA B. (2016) Insight into the Meligethes aeneus voltage-sensitive sodium channel structure and an attempt to select the best pyrethroid ligands. Pest Management Science 72: 162–171. doi: 10.1002/ps.3984

Wybrane strony

 • PSA
 • Wydawnictwa
 • Zalecenia online
 • Polsoja
 • Biblioteka Bazy Archiwum
 • Atlas chwastów
 • Zaraza ziemniaka
 • Kalkulator opłacalności
 • Atlas szkodników
 • Rdza brunatna
 • Regionalna sygnalizacja agrofagów
 • Atlas chorób roślin rolniczych
 • Zakład Badania Ś.O.R.

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
S.Konarski@iorpib.poznan.pl

Licencja

CC BY 3.0

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.