Promowane podstrony

Treść strony

Projekty badawcze realizowane przez MPBM

2PO6R 087 28 - projekt badawczy MNiSW
Opracowanie metod identyfikacji nicieni z rodzaju Globodera występujących w agrocenozach w Polsce
- kierownik dr hab. Aleksandra Obrępalska-Stępolowska
- we współpracy z Zakładem Nematologii
- data zakończenia projektu 2008 rok

2PO6R 007 30 - projekt badawczy MNiSW
Wykorzystanie metod molekularnych do wykrywania szkodników w produktach spożywczych i zróżnicowanie genetyczne populacji szkodników magazynowych
- kierownik prof. Jan Nawrot
- we współpracy z Zakładem Entomologii
- data zakończenia 2008 rok

2PO6R 066 29 - projekt badawczy MNiSW
Identyfikacja, charakterystyka i diagnostyka nowego wirusa przenoszonego przez mączlika szklarniowego (Trialeurodes vaporariorium) w Polsce
- kierownik prof. Henryk Pospieszny
- we współpracy z Zakładem Wirusologii i Bakteriologii
- data zakończenia 2007 rok

2PO6R092 28 - projekt badawczy MNiSW
Badanie mechanizmów odporności słodyszka rzepakowego (Meligethes aeneus) na wybrane substancje aktywne stosowanych w Polsce insektycydów z wykorzystaniem technik biologii molekularnej
- kierownik dr hab. Paweł Węgorek
- we współpracy z Zespołem ds. Odporności Zakładu Zoologii
- data zakończenia 2008 rok

MOP-TOP : Enhanced control of Potato Mop-Top virus In the Nordic and Baltic Sea Region
- kierownik prof. Jari P. Valkonen
- data zakończenia 2008 rok

COST FA0603: Plant Proteomics in Europe
- kierownik Jenny Renaut
- data zakończenia 2011

N N310 117537 – projekt badawczy MNiSW
Charakterystyka polskich szczepów wirusa karłowatości orzecha ziemnego (PSV) i analiza roli ich satelitarnych RNA.
- kierownik dr hab. Aleksandra Obrępalska-Stęplowska
- data zakończenia 2012

N N310 782040 – projekt badawczy NCN
Analiza wirulencji wirusa nekrozy pomidora (ToTV) oraz wstępna charakterystyka molekularnych podstaw odporności pomidora (Solanum lycopersicum) na atak tego patogenu.
- kierownik mgr Marta Budziszewska
- data zakończenia 2014

N N 310 728 240 – projekt badawczy NCN
Zróżnicowanie genetyczne populacji stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say) na terenie Polski
- kierownik prof. dr hab. Jan Nawrot
- we współpracy z Zakładem Entomologii IOR-PIB
-data zakończenia 2014

UMO-2011/01/N/NZ9/07131 - projekt badawczy NCN
Poszukiwanie czynników wirulencji oraz supresorów PTGS kodowanych przez wirusa nekrozy pomidora (ToTV)
- kierownik - mgr Przemysław Wieczorek
- data zakończenia - 2014

2011/03/B/NZ9/01577 – projekt badawczy NCN

Badanie interakcji roślina-wirus-satelitarny RNA w układzie Nicotiana benthamiana – wirus arłowatości orzecha ziemnego (PSV) i jego satRNA
- kierownik – dr hab. Aleksandra Obrępalska-Stęplowska
- lata realizacji 2012-2015

UMO-2011/03/B/NZ9/01598 – projekt badawczy NCN
Badania nad poznaniem mechanizmu obronnego pszenicy (Triticum aestivum) w odpowiedzi na żerowanie Oulema spp. - szkodników zbóż.
- kierownik – prof. Felicyta Walczak/ dr hab. Aleksandra Obrępalska-Stęplowska- lata realizacji 2012-2015

UMO-2014/13/B/NZ9/02002 – projekt badawczy NCN
Wpływ satelitarnych i wirusowych RNA na regulację ekspresji genów i modyfikacje potranslacyjne u Nicotiana benthamiana
- kierownik – dr hab. Aleksandra Obrępalska-Stęplowska
- lata realizacji 2015-2018

UMO-2014/13/N/NZ9/00703 – projekt badawczy NCN
Identyfikacja białek i reakcji obronnych indukowanych w kukurydzy (Zea mays) w wyniku infekcji nicieniem Meloidogyne arenaria
- kierownik – mgr inż. Arnika Przybylska
- lata realizacji 2015-2017

FA COST Action FA1405
Using three-way interactions between plants, microbes and arthropods to enhance crop protection and production
http://www.cost.eu/COST_Actions/fa/FA1405

UMO-2016/21/D/NZ9/02468 – projekt badawczy NCN 
Rola zmienności genetycznej regionu 3'-UTR nici RNA1 wirusa nekrozy pomidora (tomato torrado virus) w procesie replikacji i transmisji wirusa
- kierownik – dr Marta Budziszewska
- lata realizacji – 2017-2020

UMO-2016/21/D/NZ9/02478 – projekt badawczy NCN
Określenie mechanizmów molekularnych leżących u podstaw procesu chorobowego w Solanum lycopersicum L. podczas infekcji wirusa nekrozy pomidora (ToTV)
- kierownik – dr Przemysław Wieczorek
- lata realizacji – 2017-2020

UMO-2016/23/B/NZ9/03503 – projekt badawczy NCN 
Wpływ bakterii na oddziaływanie roślina-owad w układzie Triticum aestivum - Oulema melanopus 
- kierownik – dr hab. Aleksandra Obrępalska-Stęplowska, prof. nadzw. IOR-PIB
- status – przyznany

Projekt w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG, akronim: BioHerOd, nr 347445
„Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu”
- status – przyznany

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony