Promowane podstrony

Treść strony

Pracownia Doświadczalnictwa Polowego jest odpowiedzialna za wykonywanie doświadczeń polowych w systemie Good Experimental Practice (GEP) pod kątem skuteczności i fitotoksyczności środków ochrony roślin do celów ich rejestracji.

Pracownia Doświadczalnictwa Polowego:

mgr inż. Krystyna Snarska  +48 85-678-54-71

mgr inż. Rafał Konecki  +48 85-678-54-71

Tematyka badawcza:

  • agrofagi zbóż, kukurydzy i roślin okopowych oraz ocena ich szkodliwości;
  • doskonalenie metod ograniczania agrofagów upraw rolniczych województwa podlaskiego;
  • monitoring zarazy ziemniaczanej i sygnalizacja zgodnie z programem
    NEG-Fri;
  • sygnalizacja pojawu mszyc zbieranych przy pomocy aspiratora Johnsona.

Działalność usługowa:

  • badanie skuteczności biologicznej, fitotoksycznego działania oraz optymalizacja dawkowania ś.o.r. do celów rejestracyjnych;
  • analiza chemiczna plonu z zastosowaniem analizatora ziarna (MTZ, wilgotność, zawartość białka i ergosterolu);
  • diagnostyka porażenia zbóż patogenami grzybowymi techniką Real-Time PCR.

Działalność doradcza:

porady, konsultacje w zakresie chorób, szkodników i chwastów oraz ich ograniczania.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony