Promowane podstrony

Treść strony

Laboratorium jest jednostką organizacyjną Terenowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin w Białymstoku powołaną w celu wykonywania badań naukowymi oraz prowadzi działalność usługową w ramach umowy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także na rzecz producentów, przetwórców żywności i osób indywidualnych w zakresie analiz pozostałości pestycydów w próbkach: materiału roślinnego (owoce, warzywa, części roślin), środkach spożywczych pochodzenia roślinnego (soki, suszone owoce i warzywa), środowiskowych (woda i gleba) oraz biologicznych ( pszczoły i produkty pszczelarskich).
Istotą działalności laboratorium jest dbanie o bezpieczeństwo żywności konsumentów i eliminacja wszelkich zagrożeń wynikających ze stosowania środków ochrony roślin w produkcji żywności.  Aby zapewnić miarodajność, bezstronność i konkurencyjność usług badawczych, Laboratorium wdrożyło i stosuje skuteczny System Zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Laboratorium Badania Bezpieczeństwa Żywności i Pasz 

Kierownik Laboratorium

dr Piotr Kaczyński tel. +48 85-678-54-72

 

Kierownik ds. Technicznych

mgr Izabela Hrynko tel. +48 85-678-54-76

 

Kierownik ds. Jakości 

mgr Ewa Rutkowska tel. +48 85-678-54-77

 

Zespół analityczny: 

dr Magdalena Jankowska tel. +48 85-678-54-77 

mgr Patrycja Mojsak tel. +48 85-678-54-75

mgr Julia Szabuńko tel. +48 85-678-54-75

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony