Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony

Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie

ADRES:
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie
ul. Gen. Langiewicza 28 (budynek A - WIORiN Rzeszów)
35-101 Rzeszów
Tel./fax: + 48 (17) 854-02-53

 

[obiekt mapy]

Strona domowa Stacji: www.ior.rzeszow.pl

Kierownik TSD IOR–PIB
 
dr hab. inż. Paweł K. Bereś – prof.nadzw.
Tel./fax: + 48 (17) 854–02–53                                            
 
 
 
 
Pracownicy
Terenowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin–PIB w Rzeszowie
 
 Zespół Doświadczalnictwa Terenowego
 
 
dr hab. inż. Paweł K. Bereś – prof.nadzw.
Tel./fax: + 48 (17) 854–02–53                                            
 
mgr inż. Łukasz Siekaniec – inżynier
Tel./fax: + 48 (17) 854–02–53                                            
 
mgr Michał Dziubek – inżynier
Tel./fax: + 48 (17) 854–02–53                                            
 
Andrzej Kusz – starszy technik
Tel./fax: + 48 (17) 854–02–53                                            
 

 

Zespół Doświadczalnictwa Terenowego IOR-PIB TSD w Rzeszowie - zajmuje się szeroko rozumianą ochroną roślin przed agrofagami w ramach działalności komercyjnej oraz naukowo-badawczej. Prowadzone doświadczenia mają na celu nie tylko identyfikację organizmów szkodliwych występujących w uprawach, lecz zwłaszcza określenie ich szkodliwości, wraz ze wskazaniem najskuteczniejszych sposobów ograniczania populacji z zastosowaniem integrowanej ochrony roślin. Wyniki prowadzonych badań są podstawą do tworzenia nowych bądź aktualizowania istniejących zaleceń ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi. Wiele uwagi w pracach naukowo-badawczych poświęca się zagadnieniom ochrony m.in. plantacji kukurydzy (pastewnej i cukrowej), zbóż, bobiku, grochu, sorgo i innych roślin przed organizmami szkodliwymi.

W swoich badaniach Zespół zajmuje się nie tylko rolnictwem konwencjonalnym, lecz także gospodarstwami ekologicznymi, które są zlokalizowane na obszarze południowo–wschodniej Polski oraz tym działającym w oparciu o system integrowanej produkcji (IP). 

Stacja IOR-PIB TSD w Rzeszowie jest także jedną z nielicznych jednostek w kraju, gdzie realizowane są specjalistyczne badania naukowe i komercyjne nad larwami i chrząszczami stonki kukurydzianej (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) oraz gąsienicami omacnicy prosowianki (Ostrinia nubilalis Hbn.). Jednostka posiada dostęp do pól kukurydzy prowadzonych w wieloletnich monokulturach oraz w zmianowaniu, dzięki którym możliwe jest różnicowanie nasilenia występowania i szkodliwości wielu agrofagów kukurydzy, w tym pozyskiwanie wielu gatunków do doświadczeń laboratoryjnych i izolatorowych. 

Część prowadzonych badań związana jest z rejestracją nowych bądź rozszerzeniem zakresu stosowania środków ochrony roślin do ochrony upraw rolniczych przed chwastami, szkodnikami oraz chorobami. Badania realizowane są w oparciu o procedury działające w systemie Dobrej Praktyki Eksperymentalnej pod nadzorem Zakładu Badania Środków Ochrony Roślin IOR-PIB w Poznaniu.​

Zespół Doświadczalnictwa Terenowego zajmuje się badaniami rejestracyjnymi herbicydów, fungicydów, insektycydów, retardantów, desykantów w uprawach roślin rolniczych, ze szczególną specjalizacją w kukurydzy, zbożach i ziemniaku. 


 

Badania izolatorowe nad stonką kukurydzianą
Badania z wykorzystaniem izolatorów
Badania ziarna na szalkach
Czerpak entomologiczny
Czerpakowanie pszenicy ozimej
Hodowla roślin kukurydzy w wazonach
Instalacja tablic lepowych
Poletka doświadczalne
Wykorzystanie wiatrakowca w biologicznej_ochronie kukurydzy
Zabieg chemiczny w kukurydzy

 

 

Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin
 
 
dr hab. inż. Ewa Szpyrka – adiunkt
Tel.: + 48 (17) 854–73–19, lub + 48 (17) 854–38–62
Tel/fax: + 48 (17) 854–02–53

mgr inż. Magdalena Słowik-Borowiec – asystent
Tel. + 48 (17) 854–73-19
e-mail: m.borowiec@iorpib.poznan.pl

inż. Julian Rupar – główny specjalista
Tel.: + 48 (17) 854–73–19
 
mgr inż. Aneta Matyaszek – inżynier
Tel.: + 48 (17) 854–73-19
e-mail: a.matyaszek@iorpib.poznan.pl
 

 

Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin IOR-PIB TSD w Rzeszowie - wykonuje oznaczenia pozostałości środków ochrony roślin w świeżym i przetworzonym materiale roślinnym, glebie i wodzie oraz w żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci.

Do zadań Laboratorium należy: prowadzenie badań naukowych nad zanikaniem pozostałości środków ochrony roślin w owocach i warzywach w warunkach kontrolowanych doświadczeń polowych, a także wykonywanie badań na rzecz jednostek organizacyjnych i klientów zewnętrznych.

Oznaczenia pozostałości środków ochrony roślin wykonywane są metodami: chromatografii gazowej, cieczowej i cienkowarstwowej oraz spektrofotometrii absorbcyjnej VIS.

 


 

 

Wybrane strony

  • Biblioteka Bazy Archiwum
  • Wydawnictwa
  • Atlas szkodników
  • Zalecenia online
  • PSA
  • Zakład Badania Ś.O.R.
  • Atlas chorób roślin rolniczych
  • Kalkulator opłacalności
  • Polsoja
  • Atlas chwastów

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
S.Konarski@iorpib.poznan.pl

Licencja

CC BY 3.0

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.