Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony

Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie

ADRES:
Instytut Ochrony Roślin–Państwowy Instytut Badawczy

Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie
ul. Gen. Langiewicza 28
35-101 Rzeszów

Strona domowa Stacji: www.ior.rzeszow.pl

Adres e-mail Laboratorium: laboratorium.rzeszow@iorpib.poznan.pl
Kierownik TSD IOR–PIB
dr inż. Zdzisław Kaniuczak – adiunkt 

Z–ca Kierownika TSD IOR–PIB
dr hab. inż. Paweł K. Bereś, prof. nadzw.

 
Tel./fax: + 48 (17) 854–02–53 
e-mail: Z.Kaniuczak@iorpib.poznan.pl
Z.Kaniuczak@onet.eu 
 

Tel./fax: + 48 (17) 854–02–53
e-mail: BeresP@iorpib.poznan.pl
P.Beres@onet.eu

 
 
 
Pracownicy
Terenowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin–PIB w Rzeszowie
 
 Zespół Doświadczalnictwa Polowego
 
 
dr inż. Zdzisław Kaniuczak – adiunkt, entomolog
Tel./fax: + 48 (17) 854–02–53                                            
 
dr hab. inż. Paweł K. Bereś – prof.nadzw., entomolog
Tel./fax: + 48 (17) 854–02–53                                            
 
mgr inż. Łukasz Siekaniec – inżynier
Tel./fax: + 48 (17) 854–02–53                                            
 
Andrzej Kusz – starszy technik
Tel./fax: + 48 (17) 854–02–53                                            
 

 
 
Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin
 
 
dr inż. Ewa Szpyrka – adiunkt, kierownik laboratorium
Tel.: + 48 (17) 854–73–19, lub + 48 (17) 854–38–62
Tel/fax: + 48 (17) 854–02–53

mgr inż. Magdalena Słowik-Borowiec – asystent
Tel. + 48 (17) 854–73-19
e-mail: m.borowiec@iorpib.poznan.pl

inż. Julian Rupar – główny specjalista
Tel.: + 48 (17) 854–73–19
 
mgr inż. Aneta Matyaszek – inżynier
Tel.: + 48 (17) 854–73-19
e-mail: a.matyaszek@iorpib.poznan.pl
 
 
 
 

 

Wybrane strony

 • Regionalna sygnalizacja agrofagów
 • Zalecenia online
 • Wydawnictwa
 • Zakład Badania Ś.O.R.
 • Kalkulator opłacalności
 • Atlas chwastów
 • Zaraza ziemniaka
 • Atlas szkodników
 • Biblioteka Bazy Archiwum
 • Rdza brunatna
 • Polsoja
 • Atlas chorób roślin rolniczych
 • PSA

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
S.Konarski@iorpib.poznan.pl

Licencja

CC BY 3.0

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.