Promowane podstrony

Treść strony

W pierwszej, skróconej wersji katalogu CPP IPP wszystkie mikroorganizmy z trzech grup: grzyby, wirusy i bakterie są uporządkowane w grupy według metody konserwacji. Grzyby to kultury liofilizowane oraz kultury trudno przeżywające liofilizację, dlatego przechowywane pod olejem mineralnym lub glicerolem. Bakterie są liofilizowane oraz zakonserwowane systemem Bacto-Protect i przechowywane w temperaturze -75°C. Wirusy przechowywane są na skrawkach roślin w temperaturze 4°C.
W grupach według różnych metod konserwacji patogeny są uporządkowane alfabetycznie według rodzajów.
Podane są dane podstawowe patogena: nazwa gatunku, numer patogena, rok jego akcesu do kolekcji.
Ponadto podane są informacje dodatkowe takie jak: odmiana, rasa, patowar, grupa kojarzeniowa, grupa zgodności wegetatywnej, nazwisko autora, łacińska i polska nazwa rośliny, łacińska nazwa rodziny roślin...

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony