Promowane podstrony

Treść strony

Każdy patogen jest konserwowany co najmniej dwiema metodami.


Zależnie od patogena, kultury są przechowywane na agarze, liofilizowane, konserwowane systemem Bacto-Protect, trzymane pod olejem mineralnym, glicerolem lub wodą.

GRZYBY
PRZECHOWYWANIE GRZYBÓW
Na agarze pod olejem:w butelkach uniwersalnych (Fisons) kultury wyrosłe na pożywkach stałych (PDA, LBA, MA, OA, V8, SNA, etc.) przykrywa się uzupełnioną w miarę wysychania 15 mm warstwą oleju mineralnego (Merck) i przechowuje się w temp. 16°C. Metoda pozwala utrzymać patogeniczność kultur od 2 do 20 lat bez zmian (Smith, 1988). Jest wiele grzybów, które rosną lepiej po okresie podtrzymywania olejem niż po wielokrotnym przeszczepianiu (Onions, 1983). Metoda tania i łatwa.
Pod wodą (glicerolem):kawałki pożywek stałych (patrz wyżej) przerośnięte grzybami zalewane są sterylną wodą destylowaną (10-15% glicerolem) w pojemniczkach polietylenowych (Nunc) i przechowywane w różnych temperaturach od kilku do kilkunastu miesięcy. Metoda stosowana dla grzybów rodzaju Pythium, Phytophtora, Rhizoctonia, etc. Metoda tania, stosowana rzadko, nieznacznie tylko hamuje metabolizm grzybów.

KONSERWACJA GRZYBÓW
Na foliach pokrytych żelem krzemionkowym:porośnięte grzybami folie (Merc) przechowuje się w probówkach polietylenowych w temperaturze pokojowej, -20°C lub -70°C. Metoda średnio kosztowna. Metoda nadaje się do przechowywania grzybów zarodnikujących i niezarodnikujących, bardzo odpowiednia do wykorzystania w hodowlii. Bez dodatkowego przeszczepiania i straty patogeniczności można otrzymać kilkadziesiąt (kilkaset) porcji inokulum użytecznych w ciągu sezonu (Wiśniewska i Rataj-Guranowska, w druku).
Liofilizacja:materiał (grzybnia oraz zarodniki) ulega odwodnieniu w procesie sublimacji w próżni przy zastosowaniu liofilizatora (Edwards). Metoda bardzo kosztowna. Próby zliofilizowane w BPR są porównywalne z ich odpowiednikami kolekcji zagranicznych (Anglia, Australia, USA) i umożliwiają łatwą wymianę w kraju i z zagranicą.

BAKTERIE
KONSERWACJA BAKTERII
Metoda krioprezerwacji:namnożone na stałych pożywkach (DA, McLachlana, MPA, NBY, NGA, etc.) w ciągu 16-24 godzin bakterie przenoszone są do polietylenowych probówek Protect System (TSC). Po wymieszaniu bakterii z płynem konserwującym zawierającym tzw. krioprotektanty i penetracji ich do szklanych koralików nadmiar płynu jest usuwany. Bakterie w koralikach zamrażane są w temp. -75°C (Revko). Metoda kosztowna, ale nie obniżająca patogeniczności bakterii w ciągu dotychczasowego okresu stosowania (2,5 roku).
WIRUSY
PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA WIRUSÓW
Wysuszanie tkanki roślinnej pod CaCl2:fragmenty zakażonych liści umieszcza się na suchym chlorku wapnia przykrytym bibułą filtracyjną w płytkach Petri'ego. Przez około 3 miesiące tkanki ulegają odwodnieniu, po czym są przenoszone do probówek zawierających ten sam chlorek wapnia przykryty bibułą. Probówki przechowuje się w temperaturze 0-4°C. Metoda tania, pozwalająca zachować aktywność wirusów przez około 5 lat.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony