Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony

Wypisy z REGULAMINU
Banku Patogenów Roślin IOR

Bank Patogenów Roślin jest jednostką organizacyjną w strukturze Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu i działa na podstawie statutu Instytutu (3 ust. 1. p. 11), zatwierdzonego przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w dniu 11 lutego 1996 oraz zarządzeniem Dyrektora Instytutu Ochrony Roślin nr 2c/7/95 z dnia 11 lipca 1995.

Zadaniem BPR jest tworzenie specyficznej kolekcji kultur trzech głównych grup patogenów roślin: grzybów, bakterii i wirusów dla potrzeb nauki i praktyki rolniczej; zwłaszcza hodowli odpornościowej oraz testowania odporności patogenów na fungicydy. Kolekcja BPR ma być charakterystyczna dla warunków glebowo-klimatycznych Polski i ma zawierać reprezentatywną liczbę kultur patogena odzwierciedlającą jego specjalizację fizjologiczną i zróźnicowane pochodzenie.

Do obowiązków BPR należy:

 • gromadzenie, identyfikacja, zabezpieczanie i przechowywanie mikroorganizmów fitopatologicznych,
 • stałe uzupełnianie i odnawianie kolekcji,
 • współpraca i nadzór nad gromadzeniem, zabezpieczaniem i opracowywaniem kolekcji bakterii wiążących azot atmosferyczny w symbiozie z roślinami motylkowatymi w Instytucie Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach,
 • prowadzenie badań związanych z metodami identyfikacji gatunków, metod konserwacji oraz przechowywania mikroorganizmów fitopatologicznych,
 • udostępniania kultur patogenów.

Akces i opracowywanie kultur patogenów

 • Kolekcja BPR tworzona jest w oparciu o współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi - w przypadku niemożności otrzymania kultur krajowych.
 • W BPR potwierdzana jest identyfikacja kultur, po czym poddawane są one konserwacji co najmniej dwiema metodami a po pewnym czasie odnowie.
 • Jeden egzemplarz klonu kultury patogena zabezpiecza się dla ofiarodawcy w postaci kultury żywej lub liofilizowanej. Pozwala to potwierdzić tożsamość zdeponowanego patogena i stanowi formę gratyfikacji dla ofiarodawcy.

Udostępnianie kultur patogenów


Kultury patogenów są udostępniane instytucjom państwowym i prywatnym na podstawie pisemnych zamówień. Wymiana odbywa się na zasadach przyjętych w kolekcjach zagranicznych:

 • kultury są wysyłane do zamawiającego na zasadzie wymiany izolat za izolat
 • kultury są udostępniane odpłatnie

Wybrane strony

 • Atlas szkodników
 • Atlas chwastów
 • PSA
 • Zalecenia online
 • Kalkulator opłacalności
 • Wydawnictwa
 • Atlas chorób roślin rolniczych
 • Zakład Badania Ś.O.R.
 • Polsoja
 • Biblioteka Bazy Archiwum

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
S.Konarski@iorpib.poznan.pl

Licencja

CC BY 3.0

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.