Promowane podstrony

Treść strony

dr hab. Tadeusz Praczyk

CURRICULUM  VITAE
 

Imię i nazwisko: Tadeusz Praczyk
Adres: Instytut Ochrony Roślin
Zakład Badania Środków Ochrony Roślin
ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań
Tel: (61) 864 9082
Fax: (61) 864 9127
E-mail:  t.praczyk@iorpib.poznan.pl


 Kwalifikacje:- dr hab. w zakresie agronomii – herbologii, 1998
- dr nauk rolniczych, 1992
- mgr inż. ogrodnictwa, Wyższa Szkoła Rolnicza w Poznaniu, 1972 r.
 
 Posiadane umiejętności:
- biegłe posługiwanie się komputerem w zakresie programów Word, Excel i Power Point,
- znajomość języka angielskiego i francuskiego,
- znajomość zagadnień związanych z GEP (Good Experimental Practice) oraz akredytacją laboratoriów badawczych (udział w szkoleniach w Polsce, Anglii i Danii).


 Praca zawodowa w Instytucie Ochrony Roślin:
- dr hab. (prof.nadzw. IOR-PIB) Kierownik Zakładu Badania Środków Ochrony Roślin - 01-10-2010 do chwili obecnej,
- docent, Kierownik Zakładu Badania Środków Ochrony Roślin - 2005 - 30-09-2010
- docent 1999 -2005, Zakład Herbologii i Techniki Ochrony Roślin,
- adiunkt 1993 -1998, Zakład Herbologii i Techniki Ochrony Roślin,
- roczny staż naukowy w USA, 1992-1993 (North Dakota State Universwity),
- asystent 1986-1992, Zakład Herbologii i Techniki Ochrony Roślin.


 Praca zawodowa przed zatrudnieniem w Instytucie Ochrony Roślin:
- specjalista - Katedra Roślin Leczniczych Akademii Medycznej w Poznaniu, 1979 –1985,
- instruktor, kierownik działu, Spółdzielnia Ogrodnicza (Gniezno, Poznań, Leszno).


 Tematyka badawcza: ochrona upraw rolniczych przed chwastami, adiuwanty, redukcja dawek herbicydów, regulatory wzrostu.


 Publikacje: 120 pozycji


 Granty:- kierownik grantu KBN nr 5 P06B 00912 “Nawozy jako dodatek zwiększający skuteczność działania herbicydów sulfonylomocznikowych stosowanych w uprawie kukurydzy” (1997-1998),
- kierownik grantu KBN nr 5P06B 02918 “Diagnostyka uszkodzeń roślin uprawnych powodowanych przez herbicydy” (2000 – 2002)


 Przynależność do towarzystw naukowych:
- Polskie Towarzystwo Nauk Agrotechnicznych, od 1992 r.
- European Weed Research Society, od 1997 r.

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony